Fysisk trening og hjertesvikt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hovedsymptomet ved hjertesvikt er redusert arbeidskapasitet, idet pasientene begrenses av økende dyspné ved stadigmindre anstrengelser. Fysisk trening var inntil relativt nylig sett på som potensielt farlig for denne pasientgruppen.Ettersom man i økende grad har forstått mekanismene bak symptomene og farene ved inaktivitet, er man blitt mer åpen forgevinsten som regelmessig trening kan gi disse pasientene.

  I denne oversiktsartikkelen diskuteres de tilgrunnliggende sirkulatoriske, metabolske og perifere mekanismer vedhjertesvikt, og de viktigste publiserte relevante treningsstudier refereres. Trening hos hjertesviktpasienter som ertestet på forhånd, synes å virke gunstig, uten økt risiko for komplikasjoner. Symptomene reduseres og aerobarbeidskapasitet forbedres, men vi har ingen data som belyser prognosen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media