Daae LNW

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Daae LNW

Daae LNW, Andreassen T, Mehus LL, von der Lippe A, Ørjavik O
30.10.1999
Sammendrag I fem måneder sammenliknet vi gjeldende biokjemiske “infarktstatus” (gjentatte aktivitetsmålinger av kreatinkinase, kreatinkinase isoenzym MB og laktatdehydrogenase) med simultan måling av...
Daae LNW
30.01.1998
Sammendrag Det burde være allment kjent at hemoglobinkonsentrasjon og hematokrit vanligvis følger hverandre, slik at hemoglobinverdi multiplisert med tre tallmessig gir hematokritverdien. Likevel...
Daae LNW, Engeland A, Freng A
20.10.1997
Sammendrag Artikkelen omhandler funnene ved totalproteinbestemmelse og elektroforese med subkvantitering av serumproteiner hos 84 pasienter med nyoppdaget kreft i munnhule/svelg og hos 89 samsvarende...
Daae C, Daae LNW
10.08.1997
Medisinsk selvtesting er ikke noe nytt. De siste 50 år har norske diabetespasienter fulgt opp sitt eget blodsukkernivå, først ved hjelp av tablettester og strimmelreaksjoner i urinen, senere ved...
Daae LNW
10.10.1996
Det er ca. 30 år siden de første systematiske rapportene kom om interferens av legemidler på laboratorieresultater, og halvparten så lang tid siden problematikken ble tatt opp på lederplass i...
Daae LNW, Hasle TE, von der Lippe A
20.05.1996
Erfaringer fra et sykehusmateriale Sammendrag Diagnosen hjerteinfarkt kan ifølge WHO stilles når minst to av følgende tre kriterier er oppfylt; typisk sykehistorie, sikre EKG-forandringer og...