Måling av troponin I-nivå ved mistanke om hjerteinfarkt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I fem måneder sammenliknet vi gjeldende biokjemiske "infarktstatus" (gjentatte aktivitetsmålinger av kreatinkinase,kreatinkinase isoenzym MB og laktatdehydrogenase) med simultan måling av troponin I-nivå hos 319 pasienter med mistankeom hjerteinfarkt. 46 pasienter fikk utskrivningsdiagnosen hjerteinfarkt etter gjeldende regler. Vi fant fullt samsvarmellom troponin I-konsentrasjoner > 20 µg/l (n = 40) og patologisk utslag av enzymer i gjeldendeinfarktstatus. Pasienter med troponin I-verdier 1,0-19,9 µg/l (n = 50) hadde alle hjertesykdom (anginapectoris, infarkt, flimmer, svikt); hos 12 av disse gav enzymmålingene patologisk utslag. Ingen av pasientene medsikkert, akutt hjerteinfarkt hadde normal troponinverdi (< 1,0 µg/l).

  Troponin I synes å være en mer følsom markør for affeksjon av myokard. Måling av troponin I-konsentrasjon kan væretil hjelp for å avkrefte diagnosen hjerteinfarkt. Våre funn er i samsvar med andre tilsvarende undersøkelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media