Måling av troponin I-nivå ved mistanke om hjerteinfarkt

Daae LNW, Andreassen T, Mehus LL, von der Lippe A, Ørjavik O Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I fem måneder sammenliknet vi gjeldende biokjemiske “infarktstatus” (gjentatte aktivitetsmålinger av kreatinkinase, kreatinkinase isoenzym MB og laktatdehydrogenase) med simultan måling av troponin I-nivå hos 319 pasienter med mistanke om hjerteinfarkt. 46 pasienter fikk utskrivningsdiagnosen hjerteinfarkt etter gjeldende regler. Vi fant fullt samsvar mellom troponin I-konsentrasjoner > 20 µg/l (n = 40) og patologisk utslag av enzymer i gjeldende infarktstatus. Pasienter med troponin I-verdier 1,0-19,9 µg/l (n = 50) hadde alle hjertesykdom (angina pectoris, infarkt, flimmer, svikt); hos 12 av disse gav enzymmålingene patologisk utslag. Ingen av pasientene med sikkert, akutt hjerteinfarkt hadde normal troponinverdi (< 1,0 µg/l).

Troponin I synes å være en mer følsom markør for affeksjon av myokard. Måling av troponin I-konsentrasjon kan være til hjelp for å avkrefte diagnosen hjerteinfarkt. Våre funn er i samsvar med andre tilsvarende undersøkelser.

Anbefalte artikler