Unødvendig med rutinemessig bestemmelse av både hemoglobin og hematokrit

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det burde være allment kjent at hemoglobinkonsentrasjon og hematokrit vanligvis følger hverandre, slik athemoglobinverdi multiplisert med tre tallmessig gir hematokritverdien. Likevel opplever laboratoriene ofte at beggevariabler sjablonmessig blir rekvirert hos de samme pasienter, ikke sjelden flere ganger daglig! Ved måling i 400fortløpende prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter samt tilsendte prøver kunne vi påvise en høykorrelertsammenheng mellom variablene hemoglobinkonsentrasjon og hematokrit. Fordi unødvendige analyser betyr bortkastet arbeid,anbefales at enten hemoglobinkonsentrasjon eller hematokrit brukes rutinemessig ved diagnostisering og kontroll.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media