Unødvendig med rutinemessig bestemmelse av både hemoglobin og hematokrit

Daae LNW Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det burde være allment kjent at hemoglobinkonsentrasjon og hematokrit vanligvis følger hverandre, slik at hemoglobinverdi multiplisert med tre tallmessig gir hematokritverdien. Likevel opplever laboratoriene ofte at begge variabler sjablonmessig blir rekvirert hos de samme pasienter, ikke sjelden flere ganger daglig! Ved måling i 400 fortløpende prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter samt tilsendte prøver kunne vi påvise en høykorrelert sammenheng mellom variablene hemoglobinkonsentrasjon og hematokrit. Fordi unødvendige analyser betyr bortkastet arbeid, anbefales at enten hemoglobinkonsentrasjon eller hematokrit brukes rutinemessig ved diagnostisering og kontroll.

Anbefalte artikler