Aktivitetsmåling i serum av kreatinkinase og kreatinkinase-isoenzym MB ved spørsmål om hjerteinfarkt

Daae LNW, Hasle TE, von der Lippe A Om forfatterne
Artikkel

Erfaringer fra et sykehusmateriale

Sammendrag


Diagnosen hjerteinfarkt kan ifølge WHO stilles når minst to av følgende tre kriterier er oppfylt; typisk sykehistorie, sikre EKG-forandringer og karakteristiske utslag av biokjemiske markører. Som markører i serum har bestemmelse av ulike enzymer og deres isoformer vært mye brukt. I de siste årene er måling av “hjertespesifikke” substanser blitt mye omtalt. Disse er imidlertid kompliserte og kostbare å måle, og den kliniske nytten er fortsatt under vurdering. Vi har derfor gjennom halvannet år gjort enkle, simultane målinger av totalaktiviteten i serum av enzymet kreatinkinase og dets isoenzym MB hos pasienter der det kunne være mistanke om infarkt. Vi fant at “det hørte med” hos infarktpasientene å ha en fraksjon MB av den totale kreatinkinaseaktivitet på 4-25%. Falskt positive prøver forekom imidlertid hyppig ved de lett eleverte aktiviteter av total kreatinkinase. Våre erfaringer er likevel så gode at de presenteres her, i håp om at også andre kan ha glede av dem.

Anbefalte artikler