Aktivitetsmåling i serum av kreatinkinase og kreatinkinase-isoenzym MB ved spørsmål om hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erfaringer fra et sykehusmateriale

  Sammendrag

  Diagnosen hjerteinfarkt kan ifølge WHO stilles når minst to av følgende tre kriterier er oppfylt; typisk sykehistorie,sikre EKG-forandringer og karakteristiske utslag av biokjemiske markører. Som markører i serum har bestemmelse av ulikeenzymer og deres isoformer vært mye brukt. I de siste årene er måling av "hjertespesifikke" substanser blitt myeomtalt. Disse er imidlertid kompliserte og kostbare å måle, og den kliniske nytten er fortsatt under vurdering. Vi harderfor gjennom halvannet år gjort enkle, simultane målinger av totalaktiviteten i serum av enzymet kreatinkinase ogdets isoenzym MB hos pasienter der det kunne være mistanke om infarkt. Vi fant at "det hørte med" hos infarktpasienteneå ha en fraksjon MB av den totale kreatinkinaseaktivitet på 4-25%. Falskt positive prøver forekom imidlertid hyppig vedde lett eleverte aktiviteter av total kreatinkinase. Våre erfaringer er likevel så gode at de presenteres her, i håp omat også andre kan ha glede av dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media