Cecilie Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Bakken

Cecilie Bakken
04.01.2007
Radiologene håper på mer forskningsmidler ved å leie egen hjelp til å skrive søknader. Nylig vedtok de å opprette et eget forskningsinstitutt. Frode Lærum Norsk radiologisk forening bevilget på...
Cecilie Bakken
20.09.2007
– Jeg ønsker meg mer støy og uro fra medlemmene, sier Ernst Horgen, som nylig ble valgt til leder for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA). Ernst Horgen. Foto Lise B. Johannessen Horgen ble valgt...
Cecilie Bakken
28.06.2007
Den norske lægeforening med «æ» er ikke helt i tiden, mente flertallet på landsstyremøtet. Dermed viker «æ» plassen for «e», og det nye navnet blir Den norske legeforening. Navneendringen ble avgjort...
Cecilie Bakken
18.10.2007
Torleif Ruud. Foto Cecilie Bakken – Ja, mange blir friske, konkluderte professor Torleif Ruud ved Akershus Universitetssykehus HF som svar på en utfordring fra Norsk psykiatrisk forening. Han viste...
Cecilie Bakken
04.01.2007
UEMO har fått norsk visepresident. Eirik Bø Larsen vil bl.a. jobbe for like krav innen spesialiteten allmennmedisin i Europa. Eirik Bø Larsen Han tiltrådte vervet i UEMO (den europeiske foreningen...
Cecilie Bakken
20.09.2007
– Jeg tror det er vesentlig at leger går tilbake i lederstillinger på alle nivåer i helsevesenet. Hvis vi ikke gjør det, gir vi fra oss innflytelse over egen arbeidstilværelse, mener Hege Gjessing...
Cecilie Bakken
28.06.2007
– Stans utviklingen mot stadig mer bruk av pasientjournalen til andre formål enn undersøkelse og behandling, oppfordrer landsstyret. Helseminister Sylvia Brustad varsler nå lovendringer. Politiet,...
Cecilie Bakken
18.10.2007
– Myndighetene må sørge for finansieringsordninger som fremmer god fagutøvelse. Her er prioritering et viktig aspekt, mener Trond Egil Hansen. Trond Egil Hansen mener myndighetene må sørge for...
Cecilie Bakken
01.11.2007
Samarbeidet mellom kinesiske psykiatere og Legeforeningens menneskerettighetsutvalg om å se på rettigheter og etikk, har ført til gode resultater på kort tid. Eline Thorleifsson er glad for at...
Cecilie Bakken
14.06.2007
Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) er fornøyd med at Sosial- og helsedirektoratet nå oppretter tre utdanningsstillinger i samfunnsmedisin, og håper flere etater kommer etter. Einar Braaten...
Cecilie Bakken, Ellen Juul Andersen
28.06.2007
– Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid i en bredt engasjert forening sa president Torunn Janbu da hun gikk på talerstolen under stående applaus. Det er en populær leder som fra 1. september...
Cecilie Bakken
15.11.2007
– Det er viktig for Legeforeningen å fremstå som en god, troverdig helseaktør. Med god hjelp av medlemmenes innspill får vi gjennomslag for mange av forslagene hos myndighetene, sier Jorunn Fryjordet...
Cecilie Bakken
03.05.2007
– Norsk helsevesen trenger ikke ytterligere prioriteringsdebatter. Det som mangler er politisk vilje og evne til en reell nedprioriteringsdebatt, mener Tor Øystein Seierstad. Tor Øystein Seierstad...
Cecilie Bakken
01.11.2007
Uheldige hendelser i helsetjenesten koster 2 milliarder kroner årlig, anslår Peter F. Hjort. Han foreslår nå et rapporteringssystem som kan sikre læring, og får støtte av president Torunn Janbu i...
Cecilie Bakken
14.06.2007
– Det må være et skille mellom de som behandler pasienter og de som selger medikamenter. Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Legeforeningen reagerer på et utspill om at apotekene bør få...
Cecilie Bakken
28.06.2007
Sykehusene ligger fem til ti år etter resten av samfunnet på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Legeforeningens landsstyre tar nå til orde for å få dem på nett innen to år. I en resolusjon...
Cecilie Bakken
15.11.2007
Legeforeningens president kan stå i Dagsrevyen og kritisere kutt i pasientbehandlingen på sykehusene, mens hun så er mot obligatorisk underlivssjekk av jenter. Men hvordan formes helsepolitikken i...
Cecilie Bakken
03.05.2007
– Jeg er noe skuffet over at Norsk samfunnsmedisinsk forening bare fikk 229 medlemmer da den ble fagmedisinsk forening, sa leder Einar Braaten på foreningens årsmøte. Braaten viste til at...
Ellen Juul Andersen, Cecilie Bakken
01.11.2007
– Godt samarbeid mellom ledelsen og legene er avgjørende for å sikre en god helsetjeneste. Det gjelder innen og mellom alle nivåer i helsetjenesten. Involvering og gjensidig respekt trengs, sier...
Cecilie Bakken
14.06.2007
– Det fokuseres mye på at IKT skal effektivisere arbeidet og gi bedre kvalitet. Men det har ikke slått til – det er på kommunikasjon man ser de største effektene, sier Anders Grimsmo. Anders Grimsmo...