Cecilie Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Bakken

Cecilie Bakken
06.09.2007
– Legeforeningen må hele tiden fornye seg. Det er stadig nye utfordringer i helsevesenet. Vi må være bevisste på hvilke muligheter vi har til å påvirke endringene og være tidlig ute, mener Marte...
Cecilie Bakken
09.08.2007
Vestfold lægeforening fjerner «æ» og blir til Vestfold legeforening. Det vedtok årsmøtet i lokalforeningen i juni. Vedtaket ble fattet med 21 mot fire stemmer. Selv om det store flertallet stemte for...
Cecilie Bakken
23.08.2007
Sosial- og helsedirektoratet vil sette i gang et prøveprosjekt for å vurdere obligatorisk tjeneste i psykiatri under turnustjenesten. Prøveprosjektet igangsettes etter bestilling fra Helse- og...
Cecilie Bakken
29.11.2007
For å forebygge er det viktig å formidle kunnskap, endre holdninger og påvirke atferd. Men det må veies opp mot respekten for personens autonomi og verdighet. NFA mener det er beklagelig at nasjonale...
Cecilie Bakken
13.12.2007
Torunn Janbu, Legeforeningens president, blir nå leder av komiteen for etikk og legerolle i den europeiske legeforeningen, CPME. – Dette vervet gir Norge mulighet til å løfte viktige etiske...
Cecilie Bakken
09.08.2007
Antallet bedriftsleger er redusert med nærmere 30 prosent på sju år. – Med all satsingen på å få ned sykefraværet, er det helt sentralt at bedriftene beholder og satser på bedriftslegene. Kristian...
Cecilie Bakken
23.08.2007
– Rutinemessige undersøkelser av jenter kan vanskeliggjøre arbeidet med å forebygge kjønnslemlestelse, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Legeforeningen vil bidra aktivt for å hindre at...
Cecilie Bakken
29.11.2007
– Vi må bedre diagnostikken på knuter i skjoldbruskkjertelen, sier den nyvalgte lederen i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi. Rolf Kåresen. Foto Informasjonsavdelingen, Ullevål...
Cecilie Bakken
13.12.2007
Forsvaret og Legeforeningen ble nylig enige om en ordning for å dekke behovet for traumekirurgisk kompetanse i Afghanistan fra 20. november i år til 1. april neste år. Forsvarsminister Anne-Grete...
Cecilie Bakken
09.08.2007
– Det er viktig å ha klare regler på forholdet til legemiddelindustrien, og Legeforeningen må markedsføre disse. Dere bør også ha et organ som kan ta tvilstilfeller, mener Eva Joly. Eva Joly mener at...
Cecilie Bakken
23.08.2007
Morfin bør være førstevalget blant opioider ved smertelindring hos pasienter med kort forventet levetid, råder Norsk forening for palliativ medisin i nye retningslinjer. Det er store utfordringer...
Cecilie Bakken
29.11.2007
De allmennmedisinske foreningene i Europa skal heretter forholde seg til en rekke begrensninger når sponsorer går inn med midler til arrangementer. Gisle Roksund leder Norsk forening for...
Cecilie Bakken
13.12.2007
Spesialiteten generell kirurgi bør i fremtiden opprettholdes, men den må utdanne kirurger som har vaktkompetanse i generell kirurgi, foreslår utvalg. Dette er viktig for å dekke vaktbehovet på...
Cecilie Bakken
20.09.2007
Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har samlet leger fra Serbia og Bosnia-Hercegovina for å gjenopprette det faglige samarbeidet. Eline Thorleifsson. Foto Lise B. Johannessen Utvalget arrangerte...
Cecilie Bakken
28.06.2007
– Legeforeningen må våge å være et korrektiv. Vi må tørre å si fra og stille spørsmål ved impulsive politiske tiltak – selv når disse får oppslutning i befolkningen. Torunn Janbu holdt åpningstalen...
Cecilie Bakken
18.10.2007
– Mange tenker at har du fått en psykisk lidelse, så er du dømt til å kjempe med dette. Men det er gode prognoser. Vi må ta et oppgjør med stigma og...
Cecilie Bakken
18.01.2007
Siri Tau Ursin hadde ingen stor jobb med å invitere tidligere avdelingsoverleger da anestesiavdelingen i Stavanger feiret 50-årsjubileum. Bare tre personer har hatt stillingen før henne. – Mye har...
Cecilie Bakken
20.09.2007
– Vi må vurdere hvordan ytelsene fra SOP kan gjøres mer fleksible. Og vi går inn i et utfordrende mellomoppgjør, sa Bård Lilleeng, Legeforeningens nye visepresident, til Vest-Agder legeforening. Bård...
Cecilie Bakken, Lise Berit Johannessen
28.06.2007
– Det er enighet om prioritering, men likevel får vi det ikke riktig til, sa Trond Egil Hansen under debatten om prioriteringer i helsevesenet. Trond Egil Hansen, Bent Høie, Arvid Libak, Torunn Janbu...
Cecilie Bakken
18.10.2007
Ruth Abraham. Foto Cecilie Bakken – Vi bør ha egen tolkeutdanning innen medisin for å sikre innvandrere samme rett til god behandling, mente Ruth Abraham. Hun viste til at man i psykiatrien har språk...