Vil ha maks 200 vakttimer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Primærleger som sliter med mye overtid, skal kunne fremme krav overfor sin kommune om at 200 aktive vakttimer per år er øvre grense, mener Rogaland legeforening.

  Temaet kom opp under presentasjonen av lokalforeningens hovedmål under årsmøtet i juni. Ivar Halvorsen, leder i Rogaland legeforening, understreker at dette er et krav legene selv kan velge å fremme i sine kommuner.

  – For et par år siden regnet vi om dagens system for beredskapslønn, ifølge særavtalen, for å få oversikt over antall aktive timer i vakt i ulike distrikter. I Ryfylke har for eksempel legene ca. 260 vakttimer per år, når passiv vakt er omregnet til aktiv. Dersom legene i Rennesøy flytter ut, blir det ca. 460 timer på de gjenværende legene, sier Halvorsen.

  Lokalforeningslederen støtter konklusjonene til det lokale legevaktsutvalget, som mener at passiv beredskapsvakt skal omregnes 1 : 4, og at passivt vaktarbeid minimum skal lønnes tilsvarende 100 % overtid. Halvorsen er også opptatt av at legevakt er arbeid, og ikke hobby.

  – Derfor må driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten honoreres som takst 14 på dagtid, og på kveldstid som minst tilsvarende 100 % overtid, sier han.

  Lokallagslederen forteller at flere allmennleger føler det er belastende å ha for hyppig eller aktivt nattarbeid i mange år.

  – Vi jobber med forslag til skjermingstiltak for nattarbeid for leger som er eldre enn 40 år, og som legene kan fremme i lokale forhandlinger, sier han.

  Halvorsen forteller at det er mange utfordringer med legevaktarbeidet i fylket. Han har fulgt arbeidet med interkommunale legevaktsentraler tett. – I Hå kommune har man for eksempel ikke slikt samarbeid, og legene føler de må leve med evig vakt. Da blir det rekrutteringsvansker, og de opplever gjennomtrekk av leger, sier han.

  – Rogaland legeforening ser at interkommunale løsninger ikke passer over alt, sier Ivar Halvorsen, og de mener at det må inn mer legearbeidskraft for å få ned den totale arbeidstiden. – Sauda er et eksempel på en kommune med stor vaktbelastning der det ikke ligger til rette for store legevakter. Andre steder, som på Finnøy, kan ikke eldre leger trekke seg fra vakt når de er 60 år, fordi de gjenværende legene da rammes, sier han.

  Et annet område innen legevakt som Rogalandslegene har på sin liste over hovedmål, er at leger skal slippe å bruke egen bil som kommunens vaktkjøretøy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media