Brunvand L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brunvand L

Brunvand L, Lindemann R
10.04.1999
Sammendrag EU-direktivet for barnemat vil føre til økt inntak av blant annet vitamin D, og ifølge Statens ernæringsråd kan dette bety en direkte fare for vitaminforgiftning av spedbarn. Rapporten...
Brunvand L, Bjerre A
10.11.1997
Sammendrag Ved flere typer undersøkelser og prosedyrer man må gjøre på barn som er innlagt i sykehus, er det viktig at barnet samarbeider og ligger rolig. Hensikten med denne studien var å evaluere...
Brunvand L, Nordshus T
20.05.1996
En gammel sykdom med ny aktualitet Sammendrag Rakitt var endemisk utbredt i Norge i begynnelsen av dette århundre, men er i dag nærmest utryddet hos norske barn. Sykdommen har imidlertid igjen blitt...
Brunvand L, Henriksen C, Haug E
20.05.1996
Hvordan best forebygge? Sammendrag Vitamin D-mangel er utbredt blant gravide pakistanske innvandrerkvinner i Norge. Denne undersøkelsen ble utført for å vurdere nytten av å gi skriftlig og muntlig...
Brunvand L, Fugelseth D
30.04.1996
En komplikasjon til sentralt venekateter Sammendrag Etter at ultralydundersøkelser av hjerter ved intensivavdelinger for nyfødte og premature barn er blitt mer vanlig, har man blitt klar over at...