Rakitt blant barn i Norge - en epidemi som angår norske helsemyndigheter?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  EU-direktivet for barnemat vil føre til økt inntak av blant annet vitamin D, og ifølge Statens ernæringsråd kan dettebety en direkte fare for vitaminforgiftning av spedbarn. Rapporten virker ved første gjennomgang grundig og pålitelig.Den ser ut til å kunne danne basis for at norske myndigheter for første gang vil bruke sitt veto mot et EU-direktiv. Idenne sammenheng må vi imidlertid ikke glemme at det i Norge finnes grupper av barn og voksne som er syke på grunn avvitamin D-mangel. Bare ved Ullevål sykehus har vi registrert 14 nye barn med rakitt i 1998, hvorav fire med storeforandringer i beinvevet. Atskillig større grupper av barn har et suboptimalt inntak av vitamin D og derved suboptimalvekst og utvikling. Disse gruppene av barn vil profittere på en moderat økning av vitamin D-innholdet i matvarer. Myekan tyde på at nettopp EU-direktivet om spedbarnsmat vil føre til dette, og direktivet derved være med på å løseproblemet for denne gruppen av norske barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media