Rakitt blant barn i Norge - en epidemi som angår norske helsemyndigheter?

Brunvand L, Lindemann R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


EU-direktivet for barnemat vil føre til økt inntak av blant annet vitamin D, og ifølge Statens ernæringsråd kan dette bety en direkte fare for vitaminforgiftning av spedbarn. Rapporten virker ved første gjennomgang grundig og pålitelig. Den ser ut til å kunne danne basis for at norske myndigheter for første gang vil bruke sitt veto mot et EU-direktiv. I denne sammenheng må vi imidlertid ikke glemme at det i Norge finnes grupper av barn og voksne som er syke på grunn av vitamin D-mangel. Bare ved Ullevål sykehus har vi registrert 14 nye barn med rakitt i 1998, hvorav fire med store forandringer i beinvevet. Atskillig større grupper av barn har et suboptimalt inntak av vitamin D og derved suboptimal vekst og utvikling. Disse gruppene av barn vil profittere på en moderat økning av vitamin D-innholdet i matvarer. Mye kan tyde på at nettopp EU-direktivet om spedbarnsmat vil føre til dette, og direktivet derved være med på å løse problemet for denne gruppen av norske barn.

Anbefalte artikler