Alimentær rakitt

Brunvand L, Nordshus T Om forfatterne
Artikkel

En gammel sykdom med ny aktualitet

Sammendrag


Rakitt var endemisk utbredt i Norge i begynnelsen av dette århundre, men er i dag nærmest utryddet hos norske barn. Sykdommen har imidlertid igjen blitt aktuell, nå blant innvandrerbarn fra utviklingsland. Hele 96% (44/46) av de barna vi har hatt til behandling ved Ullevål sykehus i perioden 1980-94, har vært barn med innvandrerbakgrunn. Hensikten med denne artikkelen er å gi informasjon om ulike kliniske, biokjemiske og røntgenologiske aspekter ved sykdommen, samt å diskutere utredning, behandling og forebygging.

Anbefalte artikler