Vitamin D-mangel blant gravide fra Pakistan

Brunvand L, Henriksen C, Haug E Om forfatterne
Artikkel

Hvordan best forebygge?

Sammendrag


Vitamin D-mangel er utbredt blant gravide pakistanske innvandrerkvinner i Norge. Denne undersøkelsen ble utført for å vurdere nytten av å gi skriftlig og muntlig informasjon om vitamin D-mangel kombinert med utdeling av vitamin D-tilskudd (10 ccg/dag)i siste halvdel av svangerskapet.

38 pakistanske kvinner (intervensjonsgruppen) ble fortløpende inkludert i undersøkelsen i 18. svangerskapsuke ved svangerskapspoliklinikkene ved Ullevål og Aker sykehus. Blodprøver og intervju ble foretatt før og etter intervensjonen. Bare 19 av de 33 spurte kvinnene i intervensjonsgruppen var villige til å la seg undersøke med blodprøve i barselperioden. Etter første undersøkelse hadde de fått beskjed om at de var “blodfattige” (jernmangel), og av denne grunn var de antakelig skeptiske mot å gi mer blod. Kontrollgruppen bestod av 18 pakistanske kvinner som fødte på et av de samme sykehusene i det samme tidsrommet.

83% (30/36) av kvinnene i intervensjonsgruppen hadde lav serum-kalsidiol (, 30 nmol/l) ved første blodprøve, som er et tegn på dårlig vitamin D-status. Bare 33% (11/33) av kvinnene tok mer enn 50% av den anbefalte vitamin D-dosen, og 56% (10/18) hadde fremdeles lavt serumnivå av kalsidiol rett etter fødsel. 76% (13/17) av kvinnene i kontrollgruppen hadde lavt serumnivå av kalsidiol ved fødsel.

Undersøkelsen viser at informasjon og utdeling av vitamin D i svangerskapet ikke uten videre forebygger vitamin D-mangel blant gravide pakistanske kvinner i Norge.

Anbefalte artikler