Vitamin D-mangel blant gravide fra Pakistan

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvordan best forebygge?

  Sammendrag

  Vitamin D-mangel er utbredt blant gravide pakistanske innvandrerkvinner i Norge. Denne undersøkelsen ble utført for åvurdere nytten av å gi skriftlig og muntlig informasjon om vitamin D-mangel kombinert med utdeling av vitaminD-tilskudd (10 ccg/dag)i siste halvdel av svangerskapet.

  38 pakistanske kvinner (intervensjonsgruppen) ble fortløpende inkludert i undersøkelsen i 18. svangerskapsuke vedsvangerskapspoliklinikkene ved Ullevål og Aker sykehus. Blodprøver og intervju ble foretatt før og etterintervensjonen. Bare 19 av de 33 spurte kvinnene i intervensjonsgruppen var villige til å la seg undersøke medblodprøve i barselperioden. Etter første undersøkelse hadde de fått beskjed om at de var "blodfattige" (jernmangel), ogav denne grunn var de antakelig skeptiske mot å gi mer blod. Kontrollgruppen bestod av 18 pakistanske kvinner som fødtepå et av de samme sykehusene i det samme tidsrommet.

  83% (30/36) av kvinnene i intervensjonsgruppen hadde lav serum-kalsidiol (, 30 nmol/l) ved første blodprøve, som eret tegn på dårlig vitamin D-status. Bare 33% (11/33) av kvinnene tok mer enn 50% av den anbefalte vitamin D-dosen, og56% (10/18) hadde fremdeles lavt serumnivå av kalsidiol rett etter fødsel. 76% (13/17) av kvinnene i kontrollgruppenhadde lavt serumnivå av kalsidiol ved fødsel.

  Undersøkelsen viser at informasjon og utdeling av vitamin D i svangerskapet ikke uten videre forebygger vitaminD-mangel blant gravide pakistanske kvinner i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media