Lett sedasjon av barn

Brunvand L, Bjerre A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved flere typer undersøkelser og prosedyrer man må gjøre på barn som er innlagt i sykehus, er det viktig at barnet samarbeider og ligger rolig. Hensikten med denne studien var å evaluere den kliniske nytten man kan ha av midazolam gitt som nesedråper.

Studien strakte seg fra 15.10. 1995 til 15.3. 1997. Alle barn der behandlende lege fant klinisk indikasjon for å gi medikamentell sedasjon, ble fortløpende inkludert.

Til sammen ble 125 barn, 63 gutter og 62 jenter i alderen tre uker til 14 år, gitt medikamentell sedasjon. 110 barn fikk midozalam som nesedråper, 15 som oral eller rektal administrasjon. Midazolam (injeksjonsløsning, 5 mg/ml) ble gitt som nesedråper i en gjennomsnittlig dose på 0,2 mg/kg. Av dem som fikk midazolam nasalt, hadde medikamentet tilfredsstillende effekt hos 86 (78%). Fire barn opplevde lettere bivirkninger: To barn ble kvalme og kastet opp umiddelbart etter administrasjon, ett barn fikk et rødflammet utslett i ansiktet, det gikk senere raskt tilbake, og ett barn fikk en noe langvarig sedasjon (utover 1/2 time). Ingen alvorlige bivirkninger ble registrert.

Midazolam gitt som nesedråper i dosen 0,2 mg/kg vil hos de fleste barn gi en tilfredsstillende sedasjon for å kunne gjennomføre enkle prosedyrer som krever at barnet er i ro.

Anbefalte artikler