Bakteriell endokarditt hos premature barn

Brunvand L, Fugelseth D Om forfatterne
Artikkel

En komplikasjon til sentralt venekateter

Sammendrag


Etter at ultralydundersøkelser av hjerter ved intensivavdelinger for nyfødte og premature barn er blitt mer vanlig, har man blitt klar over at bakteriell endokarditt i spedbarnsperioden ikke forekommer helt sjelden. I denne artikkelen presenteres sykehistorien til to premature barn med sepsis, vekst av Staphylococcus epidermidis i blodkultur og påviste vegetasjoner i høyre hjertehalvdel. Ingen av barna hadde bilyd over prekordiet, hudblødninger, hematuri eller neurologiske utfall. Ultralydundersøkelse av hjertet var avgjørende for at diagnosen ble stilt. Begge barna hadde sentrale venekatetre, og begge responderte godt på intravenøs behandling med antibiotika.

Anbefalte artikler