Børge Lillebo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Børge Lillebo

Børge Lillebo, Jan H. Dybdahl, Ivar S. Nordrum
01.03.2007
Ved mange koloskopier har slimhinnen normalt utseende, men til tross for dette blir det ofte tatt biopsier. Nytten av slik biopsipraksis er omtalt i flere studier ( 1  –  10 ), men konklusjonene...
Børge Lillebo
12.11.2012
Samhandlingsreformen innebærer at kommunehelsetjenesten skal avlaste spesialisthelsetjenesten. En studie av innleggelser fra legevakt tyder på at det kan være mulig. Resultatene fra en prospektiv...
Børge Lillebo
27.11.2012
Traumeteamet skal stå klart og jobbe effektivt når pasienten kommer til sykehuset. Da må teamet aktiveres 10 – 20 minutter før pasienten ankommer. Ved de fleste norske sykehus blir pasienter som har...
Børge Lillebo
24.02.2015
Teknologi kan påvirke når og hvordan klinisk informasjon oppfattes, og dette kan ha konsekvenser for både diagnostikk og koordinering av klinisk arbeid. Børge Lillebo. Foto: privat «The trouble with...