Når skal traumeteamet aktiveres?

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Traumeteamet skal stå klart og jobbe effektivt når pasienten kommer til sykehuset. Da må teamet aktiveres 10 – 20 minutter før pasienten ankommer.

  Ved de fleste norske sykehus blir pasienter som har vært involvert i trafikkulykker eller andre høyenergitraumer, håndtert av et traumeteam ved ankomst til akuttmottaket. Ved St. Olavs hospital aktiveres traumeteamet ca. 10 minutter før pasienten ankommer sykehuset. Teammedlemmene mottar en traumealarm på personsøkeren sin. Hvis det gjenstår mer enn 10 minutter før forventet ankomst, sender AMK først ut et traumevarsel (også et personsøkeroppkall) som en orientering om den forestående pasienten. Selve aktiveringen av traumeteam er lite studert.

  Vi har undersøkt data fra det interne traumekvalitetsregisteret ved St. Olavs hospital for 2009 for å finne ut om traumevarselet og timingen av teamaktiveringen påvirket samhandlingen i traumeteamet, målt som tid fra ankomst til røntgen thorax var tatt og oppholdstid i akuttmottaket (1).

  Vi fant en signifikant sammenheng mellom timingen av teamaktiveringen og tid til røntgen thorax. Team som ble aktivert mindre enn 10 minutter før ankomst, brukte lengre tid på å få tatt røntgen thorax. Optimalt tidspunkt så ut til å ligge på 10 – 20 minutter før ankomst. Traumevarselet hadde ingen effekt.

  Alle sykehus bør praktisere proaktiv aktivering av traumeteam. Selv om resultatene fra denne studien ikke kan overføres direkte til andre sykehus, gir de en antydning om når teamet bør aktiveres. Alle sykehus som mottar traumepasienter, bør undersøke sin egen teamaktiveringspraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media