Kan antall innleggelser reduseres?

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Samhandlingsreformen innebærer at kommunehelsetjenesten skal avlaste spesialisthelsetjenesten. En studie av innleggelser fra legevakt tyder på at det kan være mulig.

  Resultatene fra en prospektiv observasjonsstudie av akuttinnleggelser fra legevakt til sykehus er nylig publisert (1). Legevaktleger ble bedt om å angi fortløpende hvorvidt deres sykehusinnleggelser kunne vært unngått, gitt seks alternative helsetjenestetilbud. Alternativene var: innleggelse i distriktsmedisinsk senter, innleggelse i distriktspsykiatrisk senter, innleggelse i sykehjem, time ved spesialistpoliklinikk neste dag, intensiv hjemmesykepleie, observasjonsmulighet ved legevakten.

  Studien ble gjennomført ved Værnesregionen legevakt, som er en interkommunal legevakt med et befolkningsgrunnlag på ca. 29 000 mennesker. Datainnsamlingen fant sted første halvår av 2011 og omfattet 1 083 legevaktkonsultasjoner, som resulterte i 152 innleggelser (14 %). 32 av innleggelsene (21 %) ble angitt som unngåelige. Innleggelse i distriktsmedisinsk senter, time ved spesialistpoliklinikk neste dag eller innleggelse i sykehjem var de mest aktuelle alternativene. De pasientene dette var aktuelt for, hadde i hovedsak sykdommer fra luftveiene eller mage-tarm-systemet.

  Studien indikerer at nye samhandlingstiltak, slik som kommunale øyeblikkelig hjelp-senger i distriktsmedisinsk senter og/eller sykehjem, kan bidra til å redusere antallet sykehusinnleggelser. I tillegg tyder resultatene på at spesialisthelsetjenesten bør utvide sitt akuttpolikliniske tilbud.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media