Bøhmer T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bøhmer T

Valbø A, Bøhmer T
30.04.1999
Sammendrag Forekomsten av leggkramper, definert som smertefulle spasmer i leggmuskulaturen, er undersøkt ved hjelp av et spørreskjema delt ut til barselkvinner ved Bærum sykehus i tiden 1.-20.10...
Haukeland JW, Bøhmer T
10.02.1999
Sammendrag Alvorlig hypofosfatemi er en velkjent metabolsk forstyrrelse. Tilstanden kan være alvorlig, men er lite påaktet og sannsynligvis ofte oversett. Vi beskriver et sykdomsforløp hvor alvorlig...
Bøhmer T, Røseth A
30.01.1999
Sammendrag Digitoksin er det digitalisglykosid som særlig brukes i Norge i behandlingen av hjertesvikt. Digitalisglykosider kan gi opphav til en rekke bivirkninger som er vanskelig å skille fra annen...
Mowé M, Bøhmer T, Haug E
20.10.1998
Sammendrag Vitamin D-status, målt som serum-kalsidiol (25-hydroksy-vitamin D)-konsentrasjon, er studert i en gruppe på 273 nylig hospitaliserte pasienter ved Aker sykehus og sammenliknet med en...
Bøhmer T, Pedersen T
20.04.1996
En trussel mot kvalitet? Sammendrag Ved reduksjon av arbeidstid for legene ble det foretatt en spørreskjemaundersøkelse blant de underordnede leger og sykepleiere/hjelpepleiere om hvordan dette...