Forlenget halveringstid for digitoksin hos de eldste

Bøhmer T, Røseth A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Digitoksin er det digitalisglykosid som særlig brukes i Norge i behandlingen av hjertesvikt. Digitalisglykosider kan gi opphav til en rekke bivirkninger som er vanskelig å skille fra annen sykdom hos eldre.

Seks pasienter i alderen 77-93 år, behandlet med digitoksin 0,05 mg/dag, ble innlagt pga. digitalisforgiftning. Gjennomsnittlig halveringstid for digitoksin var 25 ± 9 dager, dvs. betydelig lengre enn det man finner i studier på yngre pasienter. Symptomene på digitalisintoksikasjon forsvant når digitoksin ble seponert. Den lange halveringstiden kan være relatert til redusert serum-albumin. Når man bruker digitoksin i behandling av hjertesvikt hos de aller eldste, må man være klar over at pasienten kan utvikle digitoksinintoksikasjon selv på lav daglig dose.

Anbefalte artikler