Forlenget halveringstid for digitoksin hos de eldste

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Digitoksin er det digitalisglykosid som særlig brukes i Norge i behandlingen av hjertesvikt. Digitalisglykosider kan giopphav til en rekke bivirkninger som er vanskelig å skille fra annen sykdom hos eldre.

  Seks pasienter i alderen 77-93 år, behandlet med digitoksin 0,05 mg/dag, ble innlagt pga. digitalisforgiftning.Gjennomsnittlig halveringstid for digitoksin var 25 ± 9 dager, dvs. betydelig lengre enn det man finner istudier på yngre pasienter. Symptomene på digitalisintoksikasjon forsvant når digitoksin ble seponert. Den langehalveringstiden kan være relatert til redusert serum-albumin. Når man bruker digitoksin i behandling av hjertesvikt hosde aller eldste, må man være klar over at pasienten kan utvikle digitoksinintoksikasjon selv på lav daglig dose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media