Avbrudd i legenes arbeid i sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En trussel mot kvalitet?

  Sammendrag

  Ved reduksjon av arbeidstid for legene ble det foretatt en spørreskjemaundersøkelse blant de underordnede leger ogsykepleiere/hjelpepleiere om hvordan dette virket inn på pasientens undersøkelses- og behandlingsplan, pasientomsorg,utskrivning, og om hvordan det slo ut for samarbeidet med andre personalgrupper. Redusert arbeidstid førte tilforsinket gjennomføring av undersøkelseplan for pasienter, ble oppfattet som å resultere i dårligere pasientomsorg,vanskeliggjort utskrivning, og dårligere samarbeid med de andre yrkesgrupper, vurdert både av underordnede leger ogsamarbeidende grupper.

  Gjennomføring av normalarbeidstid for leger i sykehus med kontinuerlig pasientbehandling, vil vanskelig kunnegjennomføres uten vesentlig tap av kontinuitet i pasientbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media