Leggkramper i svangerskapet - hvor hyppig forekommer det?

Valbø A, Bøhmer T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomsten av leggkramper, definert som smertefulle spasmer i leggmuskulaturen, er undersøkt ved hjelp av et spørreskjema delt ut til barselkvinner ved Bærum sykehus i tiden 1.-20.10. 1997 på kvinnenes tredje dag post partum. 120 spørreskjemaer ble delt ut og 78 av kvinnene (65%) returnerte skjemaene utfylt. 45% av alle kvinnene hadde hatt leggkramper, og 54% av dem igjen hadde merket plagene etter 25. svangerskapsuke. 76% hadde hatt kramper to ganger per uke eller sjeldnere, og hos 81% opptrådte krampene bare om natten. Vi konkluderer med at leggkramper er en vanlig plage i svangerskapet. Det kan forårsake dårlig nattesøvn og bidra til redusert velvære og arbeidskapasitet.

Anbefalte artikler