Alvorlig hypofosfatemi - en oversett tilstand?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alvorlig hypofosfatemi er en velkjent metabolsk forstyrrelse. Tilstanden kan være alvorlig, men er lite påaktet ogsannsynligvis ofte oversett. Vi beskriver et sykdomsforløp hvor alvorlig hypofosfatemi var sentralt i det kliniskebildet. Pasienten var betydelig alkoholisert, og hadde drukket tett inntil han ble innlagt for abdominalsmerter medkvalme og nedsatt allmenntilstand. Han var vedvarende svært slapp, gav ikke adekvat kontakt, tok ikke til seg næring ogman påviste betydelig blæreparese. Dag 7 ble det påvist ekstrem lav verdi for s-fosfat, 0,12 mmol/l (referanseverdi0,75-1,55 mmol/l). Det ble gitt 60 mmol fosfat intravenøst de påfølgende to dager. Parallelt med dette bedretpasientens kliniske tilstand seg dramatisk. Vi mener at alvorlig hypofosfatemi var en vesentlig årsak til pasientenssykdomsbilde. En rekke ulike årsaker kan gi hypofosfatemi, og vi understreker at s-fosfatnivået ikke alltid er etuttrykk for kroppens totale fosfatinnhold. Aktuelle symptomer og tegn drøftes og det foreslås praktiske råd forbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media