Bjørn G. Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn G. Iversen

Bjørn G. Iversen, Preben Aavitsland
20.03.2002
Bjørg Marit Andersen bidrar ikke med nye synspunkter i forhold til tidligere innlegg i denne spalten. Vi beklager at Ullevål universitetssykehus’ rutiner for pasienter med miltbrann skiller seg fra...
Bjørn G. Iversen, Preben Aavitsland
10.02.2002
Vi er enig med Bjørn P. Berdal i at frykten er bioterroristenes beste våpen (1). Nøktern kunnskapsformidling som tar publikums frykt på alvor er derfor en viktig del av forsvaret mot bioterrorisme...
Bjørn G. Iversen
10.01.2002
Risikoen for mennesker er særlig knyttet til inhalasjon av miltbrannsporer. Derfor er det forskjell på frittflygende pulver i en brevsorteringsmaskin og en miltbrannpasient i en seng. Anbefalte...
Hanne-Merete Eriksen, Bjørn G. Iversen, Preben Aavitsland
20.10.2002
Det er tidligere gjennomført fire landsomfattende prevalensundersøkelser i Norge (1 – 4). Disse har vist at opptil 9 % av pasientene i norske sykehus til enhver tid har en sykehusinfeksjon. Slike...
Bjørn G. Iversen
30.11.2001
Det første tilfellet av miltbrann (antraks) satt i sammenheng med terrorisme ble diagnostisert i Florida 4.10. 2001. Per 9.11. 2001 var det rapportert om ti pasienter med lungemiltbrann (hvorav fire...
Svenn-Erik Mamelund*, Bjørn G. Iversen
10.02.2000
Historikerne er ikke enige om når de første influensapandemiene oppstod. Den første sikre beskrivelsen stammer imidlertid fra 1510 (1). Etter 1510 er det konstatert 17 pandemier eller...
Preben Aavitsland, Bjørn G. Iversen, Hanne Nøkleby
17.06.2011
Det er mykje å lære av rapporten til Sverre Rørtveit og medarbeidarar i Tidsskriftet nr. 7/2011 om influensapandemien i Austevoll ( 1 ). Rørtveit informerte innbyggjarane og førebygde spreiing av...