B.G. Iversen & P. Aavitsland svarer:

Bjørn G. Iversen, Preben Aavitsland Om forfatterne
Artikkel

Vi er enig med Bjørn P. Berdal i at frykten er bioterroristenes beste våpen (1). Nøktern kunnskapsformidling som tar publikums frykt på alvor er derfor en viktig del av forsvaret mot bioterrorisme.

De siste månedene har Nasjonalt folkehelseinstitutt, de andre smitteverninstituttene i Europa og Amerika og Verdens helseorganisasjon formidlet at miltbrann ikke smitter mellom mennesker. Dette er et fryktreduserende budskap med god faglig basis.

Rutinene ved Ullevål universitetssykehus for håndtering av eventuelle pasienter med miltbrann kan bidra til å undergrave dette budskapet. Rutinene legger nemlig opp til omfattende og unødvendige isolerings- og pleiebeskyttelsestiltak. Disse tiltakene er totalt på kollisjonskurs med alle andre anbefalinger vi kjenner, også de fra Berdals militære kolleger i USA (2), som anbefaler bare sykehushygieniske standardtiltak ved miltbrann.

Anbefalte artikler