Aud Høieggen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aud Høieggen

Martin Sommer, Nanna von der Lippe, Nils-Einar Kløw, Aud Høieggen
06.05.2019
Takk til Arnt Jacobsen og medarbeidere for kommentarer. Blant våre 13 pasienter fulgt og behandlet ved Ullevål sykehus har to pasienter vært normotensive uten behov for antihypertensiv medikasjon i...
Martin Sommer, Nanna von der Lippe, Nils-Einar Kløw, Aud Høieggen
19.02.2019
Fibromuskulær dysplasi rammer muskulaturen i små og middelsstore arterier. Tilstanden har ukjent etiologi og sees hyppigst hos middelaldrende kvinner, men kan ramme begge kjønn i alle aldre. Ved...
Ingrid Os, Christina S. Fredheim, Branimir Draganov, Aud Høieggen, Kjersti Svendsen Andersson
09.01.2003
Angiotensinkonvertase (ACE)-hemmere og angiotensin II-antagonister brukes i behandling av en rekke tilstander, og er blant førstevalgsmedikamentene ved hypertensjon. Fallet i nyrefunksjon ved...
Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Branimir Draganov, Trond Jenssen, Hallvard Holdaas
10.04.2002
Hypertensjon er den faktor som i størst grad bestemmer progrediering av nyreskade og nyresvikt (1). Effektiv blodtrykksbehandling reduserer tap av nyrefunksjon (2). Likevel øker antall pasienter med...
Aud Høieggen, Branimir Draganov, Ingrid Os
10.06.2001
Høyt blodtrykk er en av de viktigste årsakene til hjertesvikt. Fra slutten av 1980-årene kom de første rapportene om at det også foreligger en sammenheng mellom nyrearteriestenose og akutt lungeødem...
Per Anders Eskås, Sondre Heimark, Julian Eek Mariampillai, Anne Cecilie K. Larstorp, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Aud Høieggen
07.06.2016
Manglende medikamentetterlevelse kan være forklaringen på utilfredsstillende effekt av medisiner og feiltolkes ofte som behandlingsresistens. I møte med pasienter med vedvarende høyt blodtrykk til...
Aud Høieggen, Ingrid Os, Sverre E. Kjeldsen
19.05.2005
Sammenheng mellom forhøyet serum-urinsyrenivå og risiko for hjerte- og karsykdom har vært kjent lenge ( 1 ), men betydningen diskuteres. Er urinsyre en uavhengig kardiovaskulær risikofaktor, eller...
Aud Høieggen, Ingrid Os
07.08.2012
Kombinasjonen av lungeblødning og raskt progredierende glomerulonefritt kalles ofte for pulmorenalt syndrom og kan skyldes anti-GBM-sykdom (Goodpastures syndrom), ANCA-positive vaskulitter og andre...
Aud Høieggen, Ingrid Os
26.06.2012
Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese...
Sverre E. Kjeldsen, Marcus Schultz, Kristian Vinkenes, Tonje Amb Aksnes, Aud Høieggen
12.11.2013
Bjørn Gjelsvik har en saklig omtale av våre artikler om blodtrykksbehandling ( 1 , 2 ) på lederplass i Tidsskriftet nr. 17/2013 ( 3 ), men vi tillater oss å komme med noen presiseringer som vi...
Aud Høieggen
26.11.2013
Chen, Nan New insights into glomerulonephritis Pathogenesis and treatment. 256 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 198 ISBN 978-3-318-02389-3 Dette er noe for nefrologer og andre med interesse...
Marcus Schultz, Tonje Amb Aksnes, Aud Høieggen, Sverre Erik Kjeldsen
17.09.2013
Ulike medikamenter har ulik effekt på kardiovaskulære endepunkter når blodtrykket reduseres til omtrent samme nivå. Fire store randomiserte, kontrollerte kliniske studier viser at hemmere av renin-...
Julian Eek Mariampillai, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Pavel Hoffmann, Heidi Sørensen, Aud Høieggen, Sverre E. Kjeldsen
16.09.2014
Renal denervering er blitt fremstilt som en ny behandling av terapiresistent hypertensjon. Etter at det er utført flere prospektive, randomiserte, kontrollerte og til dels blindede studier, har...
Heidi Sørensen, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Sverre E. Kjeldsen, Magne Brekke, Eyvind Gjønnæss, Ulla Hjørnholm, Vibeke N. Kjær, Morten Rostrup, Eigil Fossum, Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Pavel Hoffmann
14.01.2014
Dårlig medikamentetterlevelse er en viktig årsak til persisterende høyt blodtrykk. Dette må skilles fra behandlingsresistent hypertensjon, hvor blodtrykket selv ved god pasientetterlevelse av...
Sverre E. Kjeldsen, Heidi Sørensen, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Magne Brekke, Eyvind Gjønnæss, Ulla Hjørnholm, Vibeke N. Kjære, Morten Rostrup, Eigil Fossum, Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Pavel Hoffmann
19.08.2014
Tidsskriftet nr 1 2014 omtalte vi renal denervering (RDN) ved terapiresistent hypertensjon i en oversiktsartikkel ( 1 ). I etterkant har det tilkommet nye studier som ikke viser ønsket effekt av RDN...