Aud Høieggen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nyremedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: idé samt utforming og revisjon av manuskriptet.

Aud Høieggen er ph.d., spesialist i indremedisin og i nyresykdommer, overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Aud Høieggen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media