Arne Johannesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Johannesen

Olaf Gjerløw Aasland, Guri Spilhaug*, Arne Johannesen
15.01.2009
Som en følge av økende problem med heroinmisbruk i hele Norge har den politiske holdningen til håndteringen av slike problemer endret seg betraktelig. Mens man tidligere fulgte en klar rusfri linje...
Olaf Gjerløw Aasland,, Guri Spilhaug,, Arne Johannesen
12.03.2009
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 97 – 100 I tabell 1 i nr. 2/2009 side 98 manglet svar på et spørsmål. Riktig tabell skal være: Tabell 1 Legers oppfatning om rusreformen i 2004 og om...
Arne Johannesen
01.07.2004
Babor, Thomas Caetano, Raul Casswell, Sally Alcohol: No ordinary commodity Research and public policy. 301 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2003. Pris GBP 30 ISBN 0 -19 -263261-2 I et...
Arne Johannesen
10.10.2001
Dette var et av temaene da Offentlige legers landsforening (OLL) hadde møte med Sosial- og helsedepartementet om aktuelle samfunnsmedisinske utfordringer. Det pågår et arbeid i departementet med en...
Arne Johannesen
20.06.2001
21 deltakere var interesserte tilhørere og debattanter på det tredje Kongsvold-seminaret i april. Alle foto P. Medalen På årsmøtet i 2000 fremkom tydelige signaler fra både medlemmer, andre...
Arne Johannesen
30.06.2000
Primærlegene i Vesterålen har lenge levd med store rekrutteringsproblemer og er fortvilet over den manglende medieoppmerksomheten. Fra 1. juli 1999 til 1. mai 2000 hadde de fem kommunene i Vesterålen...
Arne Johannesen
20.02.2000
Et knapt år før fastlegeordningen skal tre i kraft over hele landet, står vel 300 av opprettede stillinger ubesatte. Samtidig har kommunene beregnet et behov for vel 600 nye stillinger. Da lov om...
Arne Johannesen
30.10.2012
Cohen, Joachim Deliens, Luc A public health perspective on end of life care 255 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-959940-0 Palliasjon har sitt utspring i...
Arne Johannesen
28.05.2013
Wåhlin, Sven Alkohol – en fråga för oss i vården 248 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pris SEK 360 ISBN 978-91-44-08220-2 Alkoholkonsumet er økende i både Norge og Sverige. Landenes...