Anne Winsnes Rødland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Winsnes Rødland

Anne Winsnes Rødland
09.10.2008
– Sykehuset Telemark må opprettholdes som et fullverdig akuttsykehus. Vi må ha de samme spesialistfunksjoner og de samme grenspesialiteter som i dag. Det er nødvendig for å gi et fullverdig tilbud...
Anne Winsnes Rødland
28.08.2008
Legeforeningen er kritisk til en foreslått prøveordning der psykologene i to fylker får rett til å sykmelde. Jan Emil Kristoffersen mener at en fragmentering av sykmeldingsretten til flere behandlere...
Anne Winsnes Rødland
26.06.2008
Det åpnes nå for at underforeninger kan ha utstillere med medisinskteknisk utstyr på tellende kurs én gang i året. Flere fagmedisinske foreninger har følt at de har mistet viktig informasjon om nytt...
Anne Winsnes Rødland
26.06.2008
Hans Asbjørn Holm har vært fast inventar på landsstyremøtene siden slutten av 1960-tallet. – Kvaliteten på møtene har virkelig blitt bra, roser han. Hans Asbjørn Holm. Foto Anne Winsnes Rødland – Det...
Anne Winsnes Rødland
03.04.2008
Bedre arbeidsbetingelser er en av hovedårsakene til at tyske leger har flyttet til Norge. Det går frem av resultatene i en diplomoppgave av Christian Schuricht ved Universitetet i Heidelberg...
Anne Winsnes Rødland
14.02.2008
Legeforeningen er svært positiv til en foreslått satsing på å forebygge helseskader fra kjemikalier. Torunn Janbu ønsker velkommen en økt satsing for å forebygge helseskader fra kjemikalier. Foto...
Anne Winsnes Rødland
15.05.2008
Yngre legers forening (Ylf) har vedtatt å arbeide for at det skal bli slutt på praksisen med midlertidige stillinger for leger i spesialisering og at alle leger i sykehus får faste ansettelsesforhold...
Anne Winsnes Rødland
29.05.2008
Hvordan skal vi klare å rekruttere flere medisinske forskere, og hvordan skal vi klare å beholde dem? Det var de sentrale spørsmålene under LVS sitt årlige forskningspolitiske seminar. Fra v. Harald...
Anne Winsnes Rødland
01.05.2008
– Tenk vidt rundt den globale helsepersonellkrisen. Hilde Engjom (t.v.) synes Ling Merete Kituyi, Arne-Petter Sanne og Bjarne Garden bidrog til et spennende seminar. Foto Anne Winsnes Rødland Det var...
Anne Winsnes Rødland
23.10.2008
– Det er essensielt at personvernet blir godt ivaretatt ved en eventuell endring av reglene om folkeregisteret. Samtidig må helsetjenestens tilgang til relevante opplysninger om befolkningen bli så...
Anne Winsnes Rødland
11.09.2008
President Torunn Janbu mener selvstendige helsetjenester i apotekene ikke er riktig vei å gå. Farmasøytene er viktige når det gjelder å gi informasjon om medikamenter. Illustrasjonsfoto Colourbox –...
Anne Winsnes Rødland, Cecilie Bakken
13.03.2008
Hvilke funksjoner bør ligge på lokalt nivå, hvilke spesialfunksjoner bør samles på få steder, og hvilke skal bare utføres på ett sted i regionen i Helse Sør-Øst? Det diskuterte fagmiljøer på flere...
Anne Winsnes Rødland
17.01.2008
Tre av fire fastleger foretrekker å bruke tolk når de skal kommunisere med pasienter med mangelfulle norskkunnskaper. Likevel bruker fortsatt mange familiemedlemmer som oversettere. Dette kommer frem...
Anne Winsnes Rødland
13.03.2008
– I 35 år har telefonen vært et sant problem. Før vi reformerte timebokprinsippet vårt, hadde vi dårlig telefontilgjengelighet og mange klager, forteller Aage Bjertnæs ved Risvollan legesenter. Som...
Anne Winsnes Rødland
03.01.2008
Legeforeningen foretrekker allmennlege fremfor psykiater i kontrollkommisjonene i psykisk helsevern. – Vi mener allmennleger bør sitte i kontrollkommisjonene fordi det er allmennleger som foretar...
Anne Winsnes Rødland
20.11.2008
Legeforeningen har nå lansert en ny utgave av Retningslinjer for smertebehandling i Norge. Disse er mer utfyllende og av et større omfang enn de første retningslinjene. De nye smerteretningslinjene...
Anne Winsnes Rødland
28.02.2008
Nylig diskuterte rundt 120 engasjerte allmennpraktikere fastlegeordningen og veivalg for allmennmedisinen på et møte i Oslo. Det ble en nyttig og engasjerende debatt om allmennmedisin i Legenes hus,...
Anne Winsnes Rødland
17.04.2008
Den nye ordningen med veiledet tjeneste for folk som har studert medisin i utlandet, åpner for to ulike veier til autorisasjon som lege. Det er en utfordring for den tradisjonelle turnustjenesten,...
Anne Winsnes Rødland
14.08.2008
– Vi er takknemlige for de 20 millioner kronene som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett, sier Kristian Vetlesen, leder i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Kristian Vetlesen håper de øremerkede...
Anne Winsnes Rødland
14.08.2008
– Fordi vi er små, er det viktig at de to foreningene står samlet, sier Kristian Vetlesen, leder i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Arbeidsmedisinerne hadde et vellykket felles årsmøte for...