Samarbeider tett

Anne Winsnes Rødland Om forfatteren
Artikkel

– Fordi vi er små, er det viktig at de to foreningene står samlet, sier Kristian Vetlesen, leder i Norsk arbeidsmedisinsk forening.

Arbeidsmedisinerne hadde et vellykket felles årsmøte for yrkesforeningen Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og den fagmedisinske foreningen Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam) 5. og 6. mai på Refsnes Gods ved Moss. Dette var forøvrig den fagmedisinske foreningens første årsmøte, hvor de la frem sitt første budsjett.

På årsmøtet ble det brukt en del tid på å forklare at bakgrunnen for å opprette Nfam, var Legeforeningens vedtak om større satsning på fagmedisinske foreninger. Arbeidsmedisinerne løste dette ved at Namfs fagutvalg ble videreført som Nfam. Namf på sin side skal arbeide med lønns- og arbeidsforhold.

I tillegg til å årsmøter samtidig, gjennomfører foreningene også felles styremøter. – Fordi det arbeidsmedisinske miljøet er lite og arbeidsmedisinerne er obligatoriske medlemmer i begge foreningene, er det viktig med et nært samarbeid, understreker Kristian Vetlesen. Som leder for den minste yrkesforeningen i Legeforeningen, er han opptatt av at arbeidsmedisinerne står samlet.

– Vi må passe på at vi ikke konkurrerer mot hverandre, siden vi i utgangspunktet er så få. Hvis miljøet ble splittet i to foreninger, ville vi i tillegg fått problemer med å få nok folk, forklarer han.

Anbefalte artikler