Glade for støtte

Anne Winsnes Rødland Om forfatteren
Artikkel

– Vi er takknemlige for de 20 millioner kronene som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett, sier Kristian Vetlesen, leder i Norsk arbeidsmedisinsk forening.

Kristian Vetlesen håper de øremerkede midlene blir starten på en langsiktig styrking av de arbeidsmedisinske miljøene. Foto Anne Winsnes Rødland

Regjeringen har valgt å bevilge 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til de arbeidsmedisinske miljøene ved sykehusene.

– De øremerkede midlene skal brukes til å opprette overlegestillinger og utdanningsstillinger. Utdanningskapasiteten ved avdelingene samsvarer ikke med behovet for arbeidsmedisinere i samfunnet, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding. Regjeringen vil dessuten styrke oppfølgingen av det arbeidsmedisinske feltet i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) med 2,5 millioner kroner.

– Vi hadde fått signaler om at disse pengene skulle gis, men vi visste ikke når de kom. Vi er veldig takknemlige, smiler Kristian Vetlesen.

Legeforeningen og Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har hatt et svært godt samarbeid med LO og NHO i arbeidet opp mot og i dialogen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å få tildelt ekstra midler til utdanning og forskning ved de arbeidsmedisinske avdelingene ved helseforetakene.

– I de to departementene – særlig i AID – har de også jobbet veldig godt med dette, understreker Vetlesen fornøyd. Han er opptatt av at årets øremerkede midler blir starten på en reell og langsiktig styrking av miljøene.

– Foreløpig er vi usikre på om det er snakk om varige midler, sier Vetlesen som forteller at Namf også lurer på hvordan sykehusene vil bruke de ekstra pengene.

– Det må være slik at de faktisk kommer de arbeidsmedisinske avdelingene til gode, og ikke går med til noe annet. Det er viktig at ressursene som stilles til rådighet for sykehusene, blir benyttet i samsvar med intensjonene, påpeker Kristian Vetlesen.

Anbefalte artikler