Vil bevare Sykehuset Telemark

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Sykehuset Telemark må opprettholdes som et fullverdig akuttsykehus. Vi må ha de samme spesialistfunksjoner og de samme grenspesialiteter som i dag. Det er nødvendig for å gi et fullverdig tilbud til befolkningen.

  Det sier leder for Telemark legeforening, Tor Severinsen. Da foreningen avholdt sitt årsmøte 28.8. 2008, var alle enige om akkurat dette.

  – Vi mener det er svært uheldig hvis spesialisttjenester eller vaktordninger for spesielle fag fjernes, understreker Severinsen.

  Hovedstadsprosessen var en av de viktigste sakene under årsmøtet. Terje Keyn, styreleder i Telemark legeforening og konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst RHF, orienterte om prosessen. Temaet er såpass komplekst at man ikke klarte å komme med en uttalelse om saken, men Keyn og Severinsen tok med seg mange synspunkter til møte i regionsutvalg Sør-Øst.

  Fremtiden til Blefjell sykehus

  Fremtiden til Blefjell sykehus

  Det er delte meninger i foreningen når det gjelder fremtiden til Blefjell sykehus.

  – Noen mener det somatiske tilbudet bør knyttes til Sykehuset Telemark, mens andre mener det er like greit om det knyttes til Sykehuset Buskerud. Alle er imidlertid enige om at det psykiatriske tilbudet fortsatt må knyttes til Sykehuset Telemark, sier Severinsen. – Det er uansett viktig at underskuddet ved Blefjell sykehus ikke blir overført til Sykehuset Telemark. Det er allerede svært presset økonomisk, og vil få problemer med ytterligere innsparingskrav, poengterer Severinsen.

  En annen hovedsak på årsmøtet var satsing på allmennlegetjenesten.

  – Vi vedtok en resolusjon der vi oppfordrer statlige og kommunale myndigheter til å samarbeide med Legeforeningen om en betydelig styrking av allmennlegetjenesten, forteller Tor Severinsen. I resolusjonen står det blant annet at en helsetjeneste bygget på en god og sterk primærhelsetjeneste gir billigst og best helsetjeneste til befolkningen. – Norske helseforetak vil ikke klare å utføre sine oppdrag uten at allmennlegetjenesten styrkes betydelig, sier Severinsen.

  Telemark legeforening vedtok en uttalelse der de oppfordrer Helse Sør-Øst til å legge ut de samme mikrobiologiske prøvene på anbud i 2009, som ble lagt ut på anbud første anbudsrunde i 2005.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media