Anne Ringnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Ringnes

Anne Ringnes
19.04.2021
Legeforeningen skal legge bedre til rette for helseinnovasjon og klinikknær utvikling som støtter pasientbehandling og bidrar til effektiv helsehjelp. INNOVASJONSKOMPETANSE: – Det...
Anne Ringnes
30.10.2018
Bak forkortelsen Ref_EPJ_ES skjuler det seg et viktig forum for e-helse. Engasjerte leger og andre som interesserer seg for IKT tar opp og diskuterer saker som driver utviklingen fremover. Susanne Pr...
Anne Ringnes
12.06.2018
Er situasjonen, utfordringene, ambisjonene og virkemidlene de samme i Danmark og Sverige som i Norge? Hva kan vi lære av hverandre om e-helseutviklingen? SKANDINAVISK PANELDEBATT: Hans Erik Henriksen...
Anne Ringnes
19.02.2018
Hvordan gjøre jobben lettere for leger - dvs. å gjøre arbeidsdagen enklere, mer effektiv og til et bedre tilbud for pasientene? Keith McNeil. Foto: The Carers Foundation Spørsmålet stilte Keith...
Anne Ringnes
08.01.2018
Med utvidet mandat og flere medlemmer er Legeforeningens IT-utvalg i gang med arbeidet. INGENTING UTEN OSS: Ny leder av IT-utvalget, Kjartan Olafsson, ivrer etter å fremme det kliniske perspektiv på...
Anne Ringnes
13.11.2017
En ekspertgruppe skal vurdere om bedriftshelsetjenestens krav og innhold treffer blink. Legeforeningen ønsker flere tiltak og stiller kvalitetskrav. KVALITET OG KOMPETANSE: Bedriftshelsetjenesten har...
Anne Ringnes
10.01.2017
Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, det er prosjektet Helseplattformen. SØMLØST: IKT-løsning for...
Anne Ringnes
22.10.2009
God vitenskapelig publisering fordrer internasjonale standarder. Samarbeid med utenlandske tidsskrifter påvirker de utallige avveiningene som ligger bak Tidsskriftets redaksjonelle linje Hva er det...
Anne Ringnes
05.01.2006
Etter at man som forfatter har arbeidet lenge med et manuskript er det endelig klart for innsending, vurdering og forhåpentligvis publisering. Hva skjer fra et manuskript sendes inn til det står på...
Anne Ringnes
10.02.2002
Norsk bok om tobakksindustrien. Faksimile – Tobakk er det eneste produkt som når det brukes slik det er ment å brukes, fører til sykdom og for tidlig død, påpekte en av forfatterne, Per Erik Joner,...
Anne Ringnes
10.02.2002
Foreningens logo – Per i dag kan ikke helsepersonell nok om tobakksbruk. I kampen mot røyking må vi dra lasset sammen. Å spre kunnskap står derfor sentralt for oss, sier Aaserud. Han er lege og leder...
Anne Ringnes
30.01.2001
Helge Lund Os i Østerdalen er av Verdens helseorganisasjon godkjent som trygt lokalsamfunn nr. 56 etter de internasjonale kriteriene for Safe communities. Målet er å redusere antall skader som...
Anne Ringnes
30.06.2001
I Tidsskriftet nr. 14/2001 skal det under avsnittet På verdenstoppen stå: Boken er av en internasjonal komité av universitets professore r valgt ut som en av verdens 100 mest innflytelsesrike...
Anne Ringnes
20.11.2001
Etter et styremøte i det regionale helseforetaket Helse Nord er det klart at leger er representert i alle de seks lokale helseforetakene, bortsett fra det som omfatter sykehusapotekene (1). Det er i...
Anne Ringnes
30.05.2001
Eirik Welo Det er Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie, som har stått for utvalget og Eirik Welo, cand.philol. fra Institutt for klassisk og romansk institutt, Universitetet i Oslo, som har...
Anne Ringnes
10.12.2001
– Ved å få inn to erfarne svenske sykehusledere får vi en unik mulighet til å lære hvordan andre løser utfordringene og til å få nye impulser, sier styreleder Siri B. Hatlen i Helse Øst (1). I styret...
Anne Ringnes
10.03.2001
Halvparten av Chirurgia Minor, Are Helseth, med forlagets medisinske utgivelser. Foto A. Ringnes Tidlig på 1990-tallet holdt Samdal og Helseth kurs i kirurgiske teknikker, suturteknikk og...
Anne Ringnes
30.09.2001
St.meld. nr. 19 (2000–2001) Om handtering av aborterte foster Godkjent i statsråd 21. desember 2000. Meldingen redegjør for etiske, medisinske og juridiske spørsmål knyttet til håndtering av...
Anne Ringnes
30.09.2001
St.meld. nr. 31 (2000–2001) Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling Godkjent i statsråd 30. mars 2001. I meldingen får kommuner og fylkeskommuner større ansvar og flere oppgaver enn i dag,...
Anne Ringnes
30.11.2001
Overvekt øker også i utviklingsland Særlig i Midtøsten blir flere kvinner overvektige. En ny undersøkelse viser at ca. 37 % av kvinnene mellom 30 og 65 år i en landsbybefolkning på Vestbredden hadde...