Ref_EPJ_ES – en kilde til utvikling

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bak forkortelsen Ref_EPJ_ES skjuler det seg et viktig forum for e-helse. Engasjerte leger og andre som interesserer seg for IKT tar opp og diskuterer saker som driver utviklingen fremover.

  Susanne Prøsch. Foto: A. Ringnes
  Susanne Prøsch. Foto: A. Ringnes

  Referansegruppen for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling (Ref_EPJ_ES) er et uformelt nettverk som ble startet på initiativ fra Norsk forening for allmennmedisin i 2010.

  E-helsenettverk

  E-helsenettverk

  I referansegruppen diskuteres nasjonale og lokale prosjekter, både strategier og designvalg. Selv om utspringet er i allmennmedisinen, er de fleste sakene som diskuteres knyttet til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Referansegruppen for elektronisk pasientjournal (EPJ) har vært en pådriver for å etablere EPJ-løftet, et utviklingsprosjekt for fastleger og privatpraktiserende spesialister. Ref_EPJ_ES skal være en kommunikasjonskanal fra leger til leger, men også med andre som arbeider med e-helse. Leger og IKT-ansatte i helseforvaltningen deltar på forumet.

  – Hva er målet med diskusjonsforumet?

  – Hovedmålet er å beskrive og dele legenes behov for god arbeidsflyt og bedre funksjonalitet. Vårt utgangspunkt er at god arbeidsflyt gir bedre pasientbehandling og pasientsikkerhet. Dernest er det en viktig målsetning å dele kunnskap om e-helse blant leger, sier Susanne Prøsch, som koordinerer forumet og leder EPJ-løftet i Legeforeningen.

  Løsningsorientert

  Løsningsorientert

  I fjor ble det oppdaget at det forhåndsinnstilte oppsettet for varslinger gjorde at pasienter ikke mottok viktig e-post fra fastlegene via helsenorge.no. Dette hadde skjedd i forbindelse med en oppdatering. Saken ble tatt opp på forumet, noe som førte til at Direktoratet for e-helse tok tak i utfordringene med varslinger og funksjonalitet rundt nivåvarsling. Varselnivået ble endret til obligatorisk, dvs. at det blir varslet om innkomne e-kontakter og e-konsultasjoner uavhengig av hvilket varselnivå innbyggeren har valgt. Direktoratet for e-helse roste i etterkant forumet og at det oppleves som svært nyttig med tilbakemeldingene som kommer.

  Debatt og utvikling

  Debatt og utvikling

  Hvorfor er engasjementet så stort?

  – Det handler om vårt viktigste arbeidsverktøy for dokumentasjon av helsehjelp og samhandling med resten av helsetjenesten. Det er også mer og mer kommunikasjon med pasientene som går gjennom journalprogrammet. Det er essensielt at journalprogrammet understøtter arbeidsflyten i en travel arbeidsdag slik at den tilmålte tiden til hver pasient blir utnyttet best mulig, med mindre skjermtid og mer tid til å se og lytte til pasienten, sier Prøsch.

  Diskusjonene følger «Chatham House»-regelen, som betyr at informasjon kan videreformidles, men at ingen blir sitert. Det deles åpent og respektfullt, derav minimal redigering.

  Vil du melde deg inn, kontakt: susannepresch@hotmail.com

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media