E-helse trenger legene!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvordan gjøre jobben lettere for leger - dvs. å gjøre arbeidsdagen enklere, mer effektiv og til et bedre tilbud for pasientene?

  Keith McNeil. Foto: The Carers Foundation
  Keith McNeil. Foto: The Carers Foundation

  Spørsmålet stilte Keith McNeil som inntil nylig var Chief clinical information officer (CCIO) i National Health Service (NHS) England, da han gjestet e-helsekonferansen EHiN. Og hans svar var:

  – Det vet legene best! E-helse trenger legene og annet helsepersonell. Altfor ofte glemmes det at systemene er til for klinikerne og pasientene.

  Like avhengig av IT som av stetoskopet

  Like avhengig av IT som av stetoskopet

  – Legene må involveres, men like viktig er det at de lar seg involvere, påpekte McNeil.

  Rådet hans er å invitere til medisinen, for det er i samarbeidet mellom helsepersonell og teknologer at de gode løsninger blir utviklet og tilpasset pasientarbeidet.

  – Brukerrettet design må være kjerneverdien i dette arbeidet, mente McNeil.

  Dialog, observasjon, testing og retesting må være hverdagen. I tillegg skal man ikke undervurdere viktigheten av forskning og dokumentasjon på den digitale reisen frem mot velfungerende, effektive systemer

  Helsevesenet er komplekst, tilpasningsdyktig og kaotisk. Antallet pasienter med sammensatte lidelser øker.

  – Disse pasientene krever mer tid, og vi må svare på den utfordringen bl.a. ved å digitalisere. Men søkelyset må være på pasientsikkerhet, understreket han og la til at teknologi spiller en svært viktig rolle når begrensede ressurser skal utnyttes på best mulig måte.

  Digitale ledere - veien å gå

  Digitale ledere - veien å gå

  McNeil som i NHS arbeidet hos verdens femte største arbeidsgiver med 1,7 millioner ansatte, har vært sjef for det engelske e-helseprogrammet. Der erfarte han lavt engasjement fra klinikerne.

  For å involvere klinikere har NHS derfor fra 2018 opprettet The Digital Academy (1). Det er en virtuell organisasjon som tilbyr skreddersydde studieprogrammer i informatikk, administrasjon og endringsledelse. I løpet av tre år er målet å utdanne 300 digitale ledere som hver går gjennom et 12 måneders program. Det er University of Edinburgh, Imperial College London og Harvard Medical School som har utviklet disse programmene.

  The Digital Academy er NHS sitt svar på rådene man fikk gjennom The Wachter Review Making IT work,som er en gjennomgang av NHS' forbedringspotensial med ti klare anbefalinger (2).

  En av disse er å etablere en arbeidsstyrke i NHS med kvalifiserte klinisk informatikere.

  – De blir brobyggerne mellom medisinen og teknologien, sa McNeil.

  Han viste til at klinisk informatikk er på fremmarsj som akademisk disiplin, og at det er avgjørende med skolerte, digitale ledere som har kunnskap og som vet å omsette medisinen i teknologien og vice versa.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media