Helseplattformen – fremtidig fundament

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, det er prosjektet Helseplattformen.

  SØMLØST: IKT-løsning for pasientbehandling og samhandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  SØMLØST: IKT-løsning for pasientbehandling og samhandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Helse Midt-Norge er først ute blant de regionale helseforetakene i å samordne mange forskjellige og utdaterte journalsystemer i alle deler av helsetjenesten til én vertikalt integrert EPJ-løsning. Målet er at alle skal ta i bruk samme løsning.

  Fra midtnorsk prosjekt til nasjonal pilot

  Fra midtnorsk prosjekt til nasjonal pilot

  Alle kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, samt Bindal i Nordland, 85 i tallet, har skrevet intensjonsavtale med Helseplattformen. Trondheim kommune er oppstartskommune og eier på lik linje med Helse Midt-Norge RHF. Trondheim er sikret stor innflytelse på utformingen av journalløsningen som en garanti for at kommunale interesser blir ivaretatt. Samtidig er fagfolk fra helse- og omsorgssektoren og fra flere kommuner er ansatt, utlånt og innleid for å utforme kravene til felles løsning sammen med fastleger og spesialisthelsetjenesten.

  Helseplattformen er av Helse- og omsorgsdepartementet utpekt til å være nasjonal pilot for én felles journalløsning som kan realisere visjonen fra Én innbygger – én journal.

  Involvering og ivaretakelse

  Involvering og ivaretakelse

  Løsninger som understøtter pasientsikkerhet, kvalitet, effektiv drift og god samhandling i avtalebasert legevirksomhet er av stor betydning for drift i både helseforetak og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  Fastlegene, som grunnfjellet i norsk helsevesen, står for en meget høy aktivitet, og avtalespesialistene leverer en meget stor andel av det samlede polikliniske volum i spesialisthelsetjenesten. På lik linje som kommunene og de regionale helseforetak har disse legene et selvstendig ansvar for å drive virksomheter som leverer helsetjenester. De er systemeiere som velger, kjøper og drifter sine egne IKT-systemer. Som sentral samhandlingspart i både kommuner og spesialisthelsetjenesten er løsningen som velges i Helseplattformen kritisk for de små virksomhetene uansett løsningsstrategi. Likeledes er det kritisk for Helseplattformens måloppnåelse at disse virksomhetene kan fungere minst like godt som i dag innenfor en ny løsning.

  Involvering av medlemmer fra hele regionen i utforming av krav til løsningen og ivaretakelse av fastleger og avtalespesialister som selvstendig næringsdrivende er viktige sider ved prosjektet. Derfor er Legeforeningen en aktiv medspiller for Helseplattformen.

  Langt løp

  Langt løp

  I november 2016 var prekvalifisering av leverandører ferdig. Da ble det klart at fem av 11 leverandører gikk videre. Disse er nå i en dialogfase med Helseplattformen der konkurransegrunnlaget blir revidert underveis. Tilbud skal leveres i august 2018, med kontraktsinngåelse i mars 2019. Det nye felles journalsystemet skal tas i bruk i 2022.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media