E-helse: likt og ulikt i Skandinavia

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Er situasjonen, utfordringene, ambisjonene og virkemidlene de samme i Danmark og Sverige som i Norge? Hva kan vi lære av hverandre om e-helseutviklingen?

  SKANDINAVISK PANELDEBATT: Hans Erik Henriksen (DK), Nanna Skovgaard (DK), Karl Stener Vestli (N) og Malin Amnefelt (S). Foto…
  SKANDINAVISK PANELDEBATT: Hans Erik Henriksen (DK), Nanna Skovgaard (DK), Karl Stener Vestli (N) og Malin Amnefelt (S). Foto: Dataforeningen

  Dette var temaet den første dagen av konferansen eHelse 2018. De tre landene har kommet omtrent like langt i digitaliseringen av helsetjenesten. Alle har e-resepter, kjernejournal, elektronisk utveksling av henvisninger og epikriser og meget høy utbredelse av elektronisk pasientjournal (EPJ). Det er forskjeller på detaljert nivå, og det er dette nivået som avgjør brukeropplevelsen for legene. Alle ser ut til å tenke at de andre landene har kommet litt lenger enn en selv har gjort.

  Ulik tilnærming

  Ulik tilnærming

  Sverige har visjoner om mer samarbeid og standarder som kan binde «floraen» av systemer sammen, da de har en styringsform der de 20 länene (fylkene) har selvstendig ansvar for alle beslutninger. Danmark vil ha et økosystem av mange løsninger som bør integreres, og forventer at moderne standarder og teknologi gjør dette enklere. I Norge er ønsket fra staten færre aktører, færre små systemer, mer statlig styring og obligatorisk samfinansiering av nasjonalt eide løsninger – «alt som kan gjøres nasjonalt skal gjøres nasjonalt». Målet er å samle helse- og omsorgssektoren i en felles utviklingsretning.

  Oppfordringen om å unngå silotankegang var unison blant skandinavene, dvs. at helsetjenesten må ses som et hele.

  Kritisk suksessfaktor

  Kritisk suksessfaktor

  Klinisk informatikk som fag og klinkernes involvering i e-helsearbeidet fremstår som stadig tydeligere og viktigere. Fra Helseplattformen ble det vist hvordan det går an å kombinere rollen som kliniker og prosjektmedarbeider i anskaffelsesprogrammet for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge. Fra Direktoratet for e-helses side ble det opplyst om at det pågår sonderinger med Universitetet i Oslo om en utvikling av faget klinisk informatikk.

  Konferansen ble arrangert av Dataforeningen, Legeforeningen og Sykepleierforbundet. I år samlet den ca. 200 deltakere og ga tellende kurspoeng i spesialisering og etterutdanning av leger. Neste års konferanse, eHelse2019, avholdes 8.– 9. mai i Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media