Anne Berit Guttormsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Berit Guttormsen

Hanne Heszlein-Lossius, Sidsel Gilbert, Mina Adampour, Inger Sandanger, Anne Berit Guttormsen, Grete Alrek Iversen, Vegard Andersen, Vilde Ravnsborg Gurigard, Mette Løkeland, Svein Are Osbakk, Tori Husum, Marit Tuv, Gro Lillegraven, Kristine Wærhaug, Ebba Wergeland, Emmelinn Bråtane, Live Helbæk
08.06.2021
Helseinstitusjoner er skadd og kolleger drept i målrettede militære angrep mot Gaza under den pågående pandemien. Du vil aldri forstå det med mindre du har levd det. Jeg har delt familien min i to...
Reidar Kvåle, Nessar Ahmad Azrakhsh, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Marianne Aanerud, Anne Berit Guttormsen, Håkon Reikvam
30.06.2020
As the pandemic has been unfolding, reports have emerged of a relatively high incidence of coagulopathy and thromboembolic events in connection with COVID-19 infections. Raised awareness surrounding...
Reidar Kvåle, Nessar Ahmad Azrakhsh, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Marianne Aanerud, Anne Berit Guttormsen, Håkon Reikvam
17.06.2020
I takt med utvikling av pandemien har det kome rapportar om ein relativt høg førekomst av koagulopati og tromboemboliske hendingar i samband med covid-19-infeksjon. Auka merksemd rundt denne...
Henning Onarheim, Egil Steien, Paul Husby, Anne Berit Guttormsen, Hans Flaatten, Elin Bjørnestad, Rolf K. Reed, Hanne Klausen
11.03.2019
Tidligere anestesilege og professor Mai-Elin Koller døde 17. desember 2018 etter mange års sykdom. Mai-Elin Koller var født i Bergen 30. mai 1946. Allerede i studietiden giftet...
Ingeborg Eskerud, Karl Erik Müller, Marianne Heldal Stien, Anne Berit Guttormsen, Anna Therese Bjerkreim
12.02.2019
Medical student research programmes were introduced at Norwegian medical schools in 2002 in order to recruit a greater number of medical students to research. Students in the research programme are...
Anna Therese Bjerkreim, Ingeborg Eskerud, Anne Berit Guttormsen, Karl Erik Müller
12.02.2019
Medical student research programmes were established at all four Norwegian medical faculties in 2002 in order to increase recruitment of medical students and young doctors to research ( 1 ). Prior to...
Anna Therese Bjerkreim, Ingeborg Eskerud, Anne Berit Guttormsen, Karl Erik Müller
07.02.2019
Forskerlinjene ble etablert i 2002 ved de medisinske fakultetene i Norge for å øke rekrutteringen til forskning blant medisinstudenter og yngre leger ( 1 ). Før den tid finansierte Norges...
Ingeborg Eskerud, Karl Erik Müller, Marianne Heldal Stien, Anne Berit Guttormsen, Anna Therese Bjerkreim
07.02.2019
Forskerlinjen ble opprettet ved de medisinske fakultetene i Norge i 2002 for å rekruttere flere medisinstudenter til forskning. Forskerlinjestudentene skal under veiledning drive selvstendig...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Anne Berit Guttormsen
22.11.2016
Burn injuries treated in Norwegian hospitals have been described in the Journal of the Norwegian Medical Association previously and the most recent description was based on data from 1998 ( 1 )...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Anne Berit Guttormsen
22.11.2016
Brannskader behandlet ved norske sykehus har vært omtalt i Tidsskriftet, siste gang var omtalen basert på data for året 1998 ( 1 ). Siden 2009 har det til datafilene i Norsk pasientregister (NPR)...
Anne Berit Guttormsen, Randi Tangvik
17.05.2007
I dette nummeret av Tidsskriftet beskriver Per Åsheim og medarbeidere en elegant løsning på en vanskelig problemstilling: umulig intravenøs tilgang hos en pasient med behov for intravenøs ernæring (...
Henning Onarheim, Anne Berit Guttormsen, Einar Eriksen
15.05.2008
Årlig innlegges 600 pasienter for brannskade ved norske sykehus ( 1 ). Behandling og oppfølging av pasienter med store brannskader er medisinsk krevende. Det er kostbart, og kostnadene omfatter både...
Henning Onarheim, Anne Berit Guttormsen, Einar Eriksen
15.05.2008
600 patients are annually admitted to Norwegian hospitals for burns ( 1 ). Treatment and follow-up of patients with extensive burns is medically demanding. It is expensive and the costs comprise...
Anne Berit Guttormsen, Erik Florvaag
30.01.2002
Legemiddelallergi er et stort og uoversiktlig fagfelt. Det foreligger mye kunnskap om hvordan legemidler fungerer som antigener, om klinisk klassifisering av reaksjoner, risikofaktorer og...
Anne Berit Guttormsen, Torkel Harboe, Erik Florvaag
20.01.2000
Forekomsten av anafylaktoide reaksjoner under anestesi varierer fra land til land. Dette kan skyldes ulike melderutiner eller ulik anestesipraksis. Som ledd i bedret overvåking av medikamenter i...
Anne Berit Guttormsen, Torkel Harboe, Geert de Pater, Erik Florvaag
11.03.2010
Anafylaksi defineres som en alvorlig, livstruende generalisert eller systemisk hypersensitivitetsreaksjon, og den rapporterte dødeligheten ligger mellom 0,65 % og 10 % ( 1 , 2 ). Den vanligste...
Anne Berit Guttormsen, Henning Onarheim, Jon Thorsen, Svein Arthur Jensen, Bjørn Erik Rosenberg
17.06.2010
En brannskade er en termisk, kjemisk og/eller elektrisk skade av hud og/eller annet vev. I Norge behandles ca. 700 pasienter per år i sykehus pga. brannskade. Om lag 10 % av disse behandles ved...
Anne Berit Guttormsen
23.02.2016
Etter videregående hadde jeg fått det for meg at det var lege jeg ville bli. Studieplass brakte meg til Bergen og turnustjeneste på Voss og på Dale. Etter turnus forsøkte jeg meg både som forsker og...
Anne Berit Guttormsen
09.02.2016
Laake, Petter Benestad, Haakon Breien Olsen, Bjørn Reino Research in medical and biological sciences From planning and preparation to grant application and publication. 566 s, tab, ill. London:...