Anne Berit Guttormsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kirurgisk serviceklinikk

Haukeland universitetssjukehus

og

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling

Haukeland universitetssjukehus

og

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: studiedesign, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte manusversjon.

Anne Berit Guttormsen er spesialist i anestesiologi, overlege og professor.

Artikler av Anne Berit Guttormsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media