Mai-Elin Koller

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere anestesilege og professor Mai-Elin Koller døde 17. desember 2018 etter mange års sykdom.

  Mai-Elin Koller var født i Bergen 30. mai 1946. Allerede i studietiden giftet hun seg med Tjøstolv Lund, som også senere ble anestesilege. Etter medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1972 og turnustjeneste ved Kristiansund sykehus og i Askøy legedistrikt arbeidet Mai-Elin ett år som assistentlege ved Barneklinikken ved Haukeland. I perioden 1975–79 arbeidet hun ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland sykehus, både klinisk og som stipendiat. Da Mai-Elin Koller i 1980 forsvarte doktoravhandlingen Metalloporphyrin synthesis and porphyrin uptake by isolated mitochondria, var hun den tredje kvinne som disputerte ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

  Etter spesialistutdanning i anestesiologi ved Haukeland og ett års studieopphold i San Antonio, Texas, ble hun i 1984 godkjent som spesialist i anestesiologi. I 1985 ble Mai-Elin Koller ansatt som assisterende overlege ved Avdeling for anestesiologi ved Haukeland sykehus og samme år også utnevnt som den første professor i anestesiologi ved Universitetet i Bergen. Hun var da også den første kvinnelige professor i anestesiologi i Norge.

  Blant medisinerstudentene fra 1980-tallet kan Mai-Elin Koller huskes som et av relativt få kvinnelige forbilder blant de universitetsansatte. På denne tiden ble anestesiundervisningen lagt om med økt vekt på pasientnær klinisk vurdering og med mer undervisning i smågrupper.

  80- og 90-tallet var en periode med vekst og økende subspesialisering i anestesifaget. Mai-Elin Koller var organisert og ivaretakende. Hun tok initiativ til en mer systematisert opplæring av leger tidlig i spesialistutdannelsen og med fokus på nødvendig respekt for faget. Hun var i en periode medlem av Spesialitetskomitéen i anestesiologi og Regional etisk komité. Mai-Elin var også assisterende avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen ved Haukeland sykehus i 1991–94, og i en lengre periode i 1993 var hun også konstituert avdelingsoverlege.

  Mai-Elins kliniske interessefelt ble fra 1990-tallet fokusert på hjerteanestesi, og i 1993–2002 hadde hun seksjonsansvar for hjerte- og thoraxanestesi. Hun bidro i denne perioden også sammen med professor Paul Husby i etableringen av anestesiologisk forskningsmiljø relatert til sirkulasjon og væskebalanse ved hypotermi hos anestesert gris med og uten bruk av ekstrakorporal sirkulasjon.

  Hun hadde et sterkt faglig engasjement. Hun var også en god mentor som ikke var redd for verken å rose eller rise. Sentralt for Mai-Elin var ellers familie og husdyr – særlig familiens hunder.

  Mai-Elin Koller måtte slutte å arbeide som anestesilege og forsker grunnet kronisk progredierende sykdom allerede 56 år gammel.

  Våre tanker går til barna Karina og Fredrik og deres familier.

  På vegne av kolleger ved Haukeland universitetssykehus og ved Det medisinske fakultet, Universitet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media