Andersen BM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andersen BM

Andersen BM, Røed RT, Solheim N, Levy F, Bratteberg A, Kristoffersen K, Moløkken I
30.08.1998
Sammendrag Luftkvalitet og mikrobiologisk kontaminering ble undersøkt i to nybygde operasjonsstuer med og uten laminær luftstrøm (laminar air flow, LAF). Begge operasjonsstuer hadde samme an-tall...
Andersen BM, Dalen HE, Steinbakk M, Bruun JN, Magnæs B, Rasch M, Syversen G, Solheim N
20.03.1998
Sammendrag Meticillinresistente gule stafylokokker forekommer sjelden i Norge og er i hovedsak et importproblem. I perioden desember 1993 til januar 1997 ble det ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål...
Schlichting E, Andersen BM
30.01.1998
Sammendrag Kirurger er utsatt for smitte med flere virus som overføres med blod og kroppsvæsker. Smitte fra kirurg til pasient er også dokumentert. Risikoen for blodsmitte med HIV- og hepatitt C-...
Andersen BM, Solheim N, Krüger Ø, Levy F, Sogn K, Moløkken I
28.02.1997
Sammendrag Effekt av fire renholdsmetoder; støvadhesiv tørr-, fukt-, og våtmopp, og våtvask med klut, ble undersøkt ved hjelp av målinger før og etter renhold, ved Ullevål sykehus. Fuktmopp - og i...
Andersen BM
10.10.1996
Sammendrag Ved Ullevål sykehus innlegges det ca. 41000 pasienter per år. I 1995 ble det ved sykehuset foretatt tre prevalensundersøkelser av til sammen 2771 pasienter. Undersøkelsene viste at 8,5% av...