Sykehusinfeksjoner ved Ullevål sykehus

Andersen BM Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ved Ullevål sykehus innlegges det ca. 41000 pasienter per år. I 1995 ble det ved sykehuset foretatt tre prevalensundersøkelser av til sammen 2771 pasienter. Undersøkelsene viste at 8,5% av pasientene hadde sykehusinfeksjoner. Ekstra liggedøgn forårsaket av nosokomiale infeksjoner ble beregnet per pasient på to måter: Fire ekstra døgn per pasient eller antall døgn definert på grunnlag av aktuelle infeksjonstype. Kostnader for sykehuset generert av nosokomiale infeksjoner ble beregnet ved hjelp av liggedøgnspris per seng og avdeling, og etter sykehusets DRG (diagnoserelatert gruppe)-indeks. På årsbasis genererer sykehusinfeksjoner ca. 14500 ekstra liggedøgn ved Ullevål sykehus og utgjør en direkte årlig kostnad for sykehuset tilsvarende 40-50 millioner kroner, avhengig av beregningsmåten, dvs. i gjennomsnitt 14300 kroner ekstra per pasient med sykehusinfeksjon. Dersom prevalens av sykehusinfeksjoner ved de øvrige norske sykehus er som ved Ullevål sykehus, vil nosokomiale infeksjoner føre til direkte årlige utgifter på ca. 860 millioner kroner for sykehusene i landet.

Anbefalte artikler