Meticillinresistente gule stafylokokker

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Meticillinresistente gule stafylokokker forekommer sjelden i Norge og er i hovedsak et importproblem. I periodendesember 1993 til januar 1997 ble det ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål sykehus, isolert meticillinresistentestafylokokker av typen Staphylococcus aureus fra i alt 22 personer i Oslo; 17 pasienter og fem bærere. Ti av disse; fempasienter og fem bærere var assosiert med et utbrudd ved to sykehus i Oslo-området. De ti isolatene var i tillegg tilresistens for betalaktamantibiotika også resistente for fusidin, men følsomme for andre stafylokokkmidler. De fempasientene var innlagt ved samme avdeling ved Ullevål sykehus i perioden mai-juli 1995 for deretter å bli overflyttettil Sunnaas sykehus (fire av de fem pasientene; en døde). Problemstillinger vedrørende smitte hos langtidspasienter,smitteoppsporing, kontrolltiltak og behandling av bærertilstand blir gjennomgått.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media