Meticillinresistente gule stafylokokker

Andersen BM, Dalen HE, Steinbakk M, Bruun JN, Magnæs B, Rasch M, Syversen G, Solheim N Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Meticillinresistente gule stafylokokker forekommer sjelden i Norge og er i hovedsak et importproblem. I perioden desember 1993 til januar 1997 ble det ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål sykehus, isolert meticillinresistente stafylokokker av typen Staphylococcus aureus fra i alt 22 personer i Oslo; 17 pasienter og fem bærere. Ti av disse; fem pasienter og fem bærere var assosiert med et utbrudd ved to sykehus i Oslo-området. De ti isolatene var i tillegg til resistens for betalaktamantibiotika også resistente for fusidin, men følsomme for andre stafylokokkmidler. De fem pasientene var innlagt ved samme avdeling ved Ullevål sykehus i perioden mai-juli 1995 for deretter å bli overflyttet til Sunnaas sykehus (fire av de fem pasientene; en døde). Problemstillinger vedrørende smitte hos langtidspasienter, smitteoppsporing, kontrolltiltak og behandling av bærertilstand blir gjennomgått.

Anbefalte artikler