Smitteprofylakse for kirurger

Schlichting E, Andersen BM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kirurger er utsatt for smitte med flere virus som overføres med blod og kroppsvæsker. Smitte fra kirurg til pasient er også dokumentert. Risikoen for blodsmitte med HIV- og hepatitt C-virus er lavere enn for hepatitt B-virus, men de helsemessige konsekvensene kan være alvorligere. Effektiv profylakse finnes bare overfor hepatitt B-virus, i form av vaksinasjon. Hanskeperforasjoner forekommer langt hyppigere enn kirurgene selv er klar over. Doble hansker og bedre operasjonsteknikker er vist å redusere faren for stikkskader. Etter eksponering for blodsmitte med stor risiko for HIV-smitte bør antivirale medikamenter gis innen to timer og HIV-test tas av pasienten så raskt som mulig.

Anbefalte artikler