Hovedsakelig om nyresvikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kellum, John A.

  Cerda, Jorge

  Renal and metabolic disorders

  222 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-975160-0

  Denne boken er del av en serie bøker i lommeformat som kalles Pittsburgh critical care medicine series. Forfatterne er spesialister i intensivmedisin og i nyremedisin. Den er beregnet på studenter og leger som arbeider med intensivmedisinske problemer.

  Dette er først og fremst en bok om nyresvikt. Den første delen omfatter 17 korte kapitler som omfatter nyresvikt i ulike kliniske situasjoner. Det er ikke først og fremst tradisjonell dialysetrengende nyresvikt som omtales, men begrepet «acute kidney injury», som er en betegnelse for lettere grader av sviktende nyrefunksjon, vurdert ut fra diurese og kreatininmålinger. Kapitlene er skrevet av ulike forfattere, og det blir derfor en del gjentakelser, særlig av årsakene til «acute kidney injury».

  Når det gjelder endokrine og metabolske forstyrrelser, er disse omtalt i de fem siste kapitlene og innbefatter problemer relatert til diabetes og sykdommer i binyre og thyreoidea i akuttmedisinsk praksis. Kalkstoffskiftet og ernæring av intensivpasienter omtales også.

  Forfatterne gir en nyttig oppdatering om «acute kidney injury», som er et relativt nytt begrep innen medisin. Boken er kortfattet og ment som et praktisk hjelpemiddel på avdelingen. Dette har forfatterne lyktes med. Teksten er meget konkret og konsis og full av oversiktlige tabeller og spesifikke diagnostiske og terapeutiske tiltak. Den er godt oppdatert med referanser til den nyeste litteraturen. Dessverre er det litt tungvint for norske lesere at man ikke bruker SI-enheter – her angir man blodglukose og elektrolytter i mg/dl etc. Dette medfører at tabellene ikke alltid er så praktiske i bruk som de kunne ha vært. Likevel vil den kunne være en støtte til rask diagnostikk og behandling i ulike situasjoner. Den er imidlertid, som nevnt, beregnet som en praktisk hjelper, og gir ikke dypere innsikt i tilstandene som omtales. Som sådan kan jeg anbefale den som et godt hjelpemiddel for leger og andre spesialister som behandler pasienter med akuttmedisinske tilstander.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media