Alf Meberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alf Meberg

Alf Meberg
27.05.2021
Screening av nyfødte med pulsoksymetri bør ikke defineres som bare en test for hjertefeil, men som en generell screening for alle tilstander med tidlig neonatal hypoksemi. Universell screening av...
Harald Broch, Morten Falke, Inger Johanne Fuglevik, Bjørn Halvorsen, Ivar Haagaas, Josef Kleven, Alf Meberg
21.08.2018
Karl Wilhelm Wefring gikk bort 23. mai 2018, 92 år gammel. Med ham har norsk barnemedisin mistet en av sine store profiler, og vi som i en årrekke hadde gleden av å arbeide sammen med ham har mistet...
Alf Meberg
01.02.2007
I Tidsskriftet nr. 23/2006 sier Rolf Kirschner og medarbeidere nei til å screene gravide for gruppe B-streptokokker som strategi for profylakse mot infeksjoner hos nyfødte med denne mikroben ( 1 )...
Alf Meberg, Margrethe Greve-Isdahl, Cathrine Alsaker Heier
20.09.2007
Pulmonal luftlekkasje (spesielt pneumothorax) oppstår ikke sjelden hos nyfødte. I en studie med røntgenundersøkelse av normalt vaginalt fødte fullbårne barn forekom pneumothorax og/eller...
Alf Meberg
01.05.2008
Peitersen, B Arrøe, M Pryds, O. Neonatologi Det raske og det syge nyfødte barn. 350 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2008. Pris DKK 449 ISBN 978-87-17-03995-7 Tre danske...
Alf Meberg
30.04.2009
Nesten alle mødre brysternærer barnet når de forlater barselavdelingen. Men medaljen har en bakside. Utilstrekkelige melkemengder kan i løpet av få dager lede til en kritisk hyperton dehydrering ( 1...
Hans Randby, Alf Meberg, Hussain A.G. Yassin, Line Merete Tveit, Sara Viksmoen Watle, Ole Jørgen Moe
08.10.2009
Anomalier i nyrer eller urinveier utgjør 10–20 % av alle medfødte misdannelser, og er den vanligste misdannelse som påvises prenatalt ( 1 , 2 ). Alvorlighetsgraden varierer fra letale tilstander (f...
Alf Meberg
12.02.2009
Takk for omtalen ( 1 ) av vårt prosjekt om pulsoksymetriscreening av nyfødte for å oppdage kritiske hjertefeil (cyanotiske, ductusavhengige) ( 2 ). Nylig har en svensk gruppe publisert en stor...
Jan Holt, Ove Økland, Alf Meberg, Kåre Danielsen, Morten Grønn, Inger Elisabeth Silberg
19.10.2006
Som samarbeidende kolleger i den norske Curosurf-studien og medforfattere til artikkelen Neonatalt åndenødssyndrom behandlet med naturlig surfaktant ( 1 ) har vi noen kommentarer til debatten i...
Eirik Nestaas, Lena W. Holtmon, Kari B. Johansen, Alf Meberg
25.09.2003
Ved sirkulasjonskollaps og ved korreksjon av anemi er transfusjon av erytrocytter aktuelt. Selv om det foreligger retningslinjer for transfusjon, vil disse måtte veies mot pasientens totalsituasjon...
Alf Meberg
10.10.2002
Hjertefeil er en av de vanligste medfødte misdannelser, og angis å forekomme hos 0,8 % av levende fødte. Hensikten med avhandlingen var å registrere prospektivt epidemiologiske data for medfødte...
Alf Meberg, Harald Broch, Lorentz M. Irgens
20.10.2001
Intensivbehandling av syke nyfødte, spesielt svært lavvektige barn, bedrer overlevelsen, men øker samtidig risikoen for overlevelse med cerebrale skader. Slike skader kan manifestere seg som cerebral...
Alf Meberg, Thor Willy Ruud Hansen
22.09.2005
Transport av syke nyfødte representerer et kontinuitetsbrudd for optimal overvåking og behandling. Dette kan bety forverring av barnets tilstand med risiko for død eller varige skader. Etablering av...
Alf Meberg, Heidi Wataker
09.09.2010
I Norge flyttes 10 – 15 % av alle nyfødte til spesialavdelinger for behandling av sykdommer og utviklingsavvik av ulik grad, noen svært alvorlige. Tilrettelegging for foreldre-barn-kontakt og hjelp...
Andreas Tønne, Alf Meberg, Helle Borgstrøm Hager
14.01.2010
Normalt stiger serum-bilirubinkonsentrasjonen de første dagene etter fødselen. Dette medfører utvikling av klinisk icterus hos de fleste nyfødte. Høye bilirubinnivåer medfører risiko for...
Alf Meberg
26.08.2010
Innleggelse av navlevene- og navlearteriekatetre er en mye brukt intervensjon hos syke nyfødte. Navlearteriene kontraherer raskt etter fødselen (i løpet av minutter, timer) og kan være vanskelig å...
Alf Meberg
02.10.2012
Pedersen, Juri Lindy Akut pædiatri og neonatologi 4. utg. 675 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2012. Pris DKK 550 ISBN 978-87-7749-537-3 Dette er en omfattende bok i et hendig format. Den...
Alf Meberg
13.05.2014
More, Judy Infant, child and adolescent nutrition A practical handbook. 255 s, tab, ill. London: CRC Press, 2013. Pris GBP 20 ISBN 978-1-4441-1185-9 Som tittelen sier er dette en praktisk håndbok i...
Kjersti Jystad Postmyr, Eva Tegnander, Alf Meberg
28.01.2014
Kritiske medfødte hjertefeil overses ikke sjelden hos nyfødte. Det leder oftest til at barnet reinnlegges med en livstruende sirkulasjonskollaps. Vi trenger bedre strategier for tidlig diagnose av...