Abildgaard U

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Abildgaard U

Abildgaard U, Gjestvang FT, Lossius P, Hodne E
30.11.1999
Sammendrag Kvinner med mekanisk hjerteventil som ønsker å få barn, står overfor et vanskelig valg. Dersom kvinnen fortsetter med Marevan (warfarin) vil hennes risiko for egne komplikasjoner være...
Strekerud F, Johansen AM, Abildgaard U
20.10.1998
Sammendrag I treårsperioden 1993-95 ble 378 pasienter med venøs tromboembolisme behandlet ved Aker sykehus. Tilstanden var symptomgivende hos alle. Diagnosen ble verifisert ved venografi,...
Abildgaard U
30.09.1998
I 1994 beskrev Dahlbäck & Hildebrand i Malmö en ny mekanisme for arvelig tendens til venøs trombose (1). Man hadde lenge visst at familiær tendens til venøs trombose kunne skyldes mangel på en av...
Johansen AM, Abildgaard U
20.06.1998
Sammendrag For å få et inntrykk av holdningene til tromboseprofylakse ved norske medisinske avdelinger, har vi utført en spørreundersøkelse. Vi fikk svar fra 58 av 63 avdelingsoverleger (92%)...
Abildgaard U
20.06.1996
Slagpasienten er omsider kommet i søkelyset. Slag er blitt aktuelt stoff i mediene. Forfattere har skildret hvordan slaget og hjelpeapparatet oppleves. En nasjonal pasientforening er pådriver for...
Abildgaard U, Myhre, HO
28.02.1996
Sammendrag Heparinindusert trombocytopeni med trombose forekommer hos én av ca. 2000 pasienter som behandles med heparin i fem døgn. De nye tromboser er ofte arterielle, og prognosen er alvorlig. Ved...