Heparin som årsak til alvorlig trombose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Heparinindusert trombocytopeni med trombose forekommer hos én av ca. 2000 pasienter som behandles med heparin i femdøgn. De nye tromboser er ofte arterielle, og prognosen er alvorlig. Ved utvikling av trombocytopeni underheparinbehandling skal heparin straks seponeres. Alternativ behandling må overveies. Det heparinliknende middel Orgaranhar vist god effekt i majoriteten av tilfellene. Karkirurgi kan være aktuelt.

  For å redusere risikoen for denne alvorlige komplikasjon bør oral antikoagulasjonsbehandling innledes kort etterstart av heparinbehandling. Bruk av lavmolekylært heparin gir sannsynligvis mindre risiko enn vanlig heparin for dennekomplikasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media