Heparin som årsak til alvorlig trombose

Abildgaard U, Myhre, HO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Heparinindusert trombocytopeni med trombose forekommer hos én av ca. 2000 pasienter som behandles med heparin i fem døgn. De nye tromboser er ofte arterielle, og prognosen er alvorlig. Ved utvikling av trombocytopeni under heparinbehandling skal heparin straks seponeres. Alternativ behandling må overveies. Det heparinliknende middel Orgaran har vist god effekt i majoriteten av tilfellene. Karkirurgi kan være aktuelt.

For å redusere risikoen for denne alvorlige komplikasjon bør oral antikoagulasjonsbehandling innledes kort etter start av heparinbehandling. Bruk av lavmolekylært heparin gir sannsynligvis mindre risiko enn vanlig heparin for denne komplikasjon.

Anbefalte artikler