Tromboseprofylakse til medisinske pasienter - dokumentasjon savnes

Johansen AM, Abildgaard U Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


For å få et inntrykk av holdningene til tromboseprofylakse ved norske medisinske avdelinger, har vi utført en spørreundersøkelse. Vi fikk svar fra 58 av 63 avdelingsoverleger (92%). Tromboseprofylakse anvendes angivelig ved alle avdelinger, men blir i hovedsak gitt etter den enkelte leges skjønn. Kun 12 av avdelingene hadde skriftlige retningslinjer, og indikasjonene for profylakse varierte betydelig. Færre avdelinger enn ventet hadde tidligere venøs trombose og malignitet som indikasjon for profylakse.

Retningslinjer må baseres på vitenskapelig dokumentasjon for å få gjennomslag. Mens retningslinjer for profylakse til kirurgiske pasienter er basert på omfattende dokumentasjon, er det flere ubesvarte spørsmål til profylakse til pasienter med indremedisinske sykdomstilstander. Det er ikke godt klarlagt ved hvilke sykdomstilstander man bør gi profylakse eller hvilke regimer som bør anvendes. Effekten og sikkerheten av medikamentell profylakse må etter vår mening dokumenteres ved placebokontrollerte studier.

Anbefalte artikler