Aasmund Berner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aasmund Berner

Jahn M. Nesland, Bjørn Risberg, Aasmund Berner, Lars Rode
01.05.2008
Sixten Franzén, født 26.11. 1919 i Sverige, døde 15.3. 2008, 88 år gammel. Vi på Radiumhospitalet har mistet en av våre mest verdifulle medarbeidere. Sixten Franzén begynte sin karriere som hematolog...
Aasmund Berner, Manohar Pradhan, Lars Jørgensen, Arne Heilo, Krystyna Kotanska Grøholt
23.09.2004
Pasienter med primært thyreoideakarsinom har ofte en solitærknute. Palpable knuter i thyreoidea er et vanlig klinisk symptom, med en prevalens på 4 – 7 % i vestlige land. I mindre enn 5 % av...
Aasmund Berner, Eva Sigstad, Wenche Reed, Bjørn Risberg
12.06.2003
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform hos kvinner. I Norge var det 2 367 nye tilfeller i 1999, og hver 11. kvinne vil utvikle brystkreft. Flere enn 50 % av premenopausale og en høy prosentdel...
Beata Wiatrowska, Peter Krajci, Aasmund Berner
10.02.2000
Pleuravæske hos en kvinne med antatt ovarietumor og ascites er som regel et dårlig prognostisk tegn. Funn av maligne celler i pleuravæske indikerer fjernspredning, og femårsoverlevelsen av maligne...
Ben Davidson, Aasmund Berner
10.02.2000
Maligne svulster er karakterisert ved infiltrerende vekst og mulighet til å metastasere. Spredningsveier inkluderer ofte serøse overflater, spesielt ved brystkreft og eggstokkkreft (1). Funn av...
Aasmund Berner, Bjørn Risberg, Bodil Bjerkehagen
30.01.2000
Finnålspunksjon eller finnålsaspirasjonscytologi er en enkel, rask og ikke minst billig undersøkelsesmetode som første gang ble beskrevet av Kun i 1847. Metoden atskiller seg fra histologisk...
Aasmund Berner
16.06.2005
Aktinisk keratose er karakterisert ved proliferasjon av transformerte neoplastiske keratinocytter. De er begrenset til epidermis og er indusert av ultrafiolette stråler i sollys. Derfor kalles...
Aasmund Berner
02.10.2012
Stevens, Alan Lowe, James Scott, Ian Patologisk anatomi 632 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 598 ISBN 978-87-628-0947-5 Denne læreboken er primært beregnet på medisinstudenter,...
Aasmund Berner
13.05.2014
Marcussen, Niels Sørensen, Flemming B. Holck , Susanne Patologi 2. utg. 757 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2013. Pris DKK 1 100 ISBN 978-87-7749-618-9 Patologi er kommet i andre utgave. Denne...