Aage Tverdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aage Tverdal

Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Inger Njølstad, Marit B. Veierød
31.01.2008
Hjerteinfarkt er en multifaktoriell sykdom, og nyere retningslinjer for forebygging inkluderer beregning av samlet risiko. Det er utviklet mange risikomodeller for kardiovaskulær sykdom (ramme 1) ( 1...
Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Marit B. Veierød, Inger Njølstad
16.04.2009
Norsk risikomodell for kardiovaskulær dødelighet, NORRISK, ble publisert i Tidsskriftet i 2008 ( 1 ). Den angir tiårsrisikoen for død av aterosklerotisk hjerte- og karsykdom etter kjønn, alder,...
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
17.06.2004
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1532 – 6 I sammendraget under Resultater skal stå: Siden 1960-årene er andelen fett i kosten redusert og forholdet mellom umettede og mettede pluss transfettsyrer økt.
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
26.08.2004
Gitt visse kriterier kan epidemiologiske data med en viss grad av sannsynlighet si noe om kausalitet. Vår analyse avkrefter ikke hypotesen at høyt blodkolesterolnivå er en sentral faktor når det...
Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus
03.06.2004
I 1951 publiserte Strøm & Jensen sine klassiske data over nedgangen i dødelighet av kardiovaskulære sykdommer, spesielt iskemisk hjertesykdom, i Norge under den annen verdenskrig ( 1 ). Den raske...
Aage Tverdal, Randi M. Selmer
10.11.2002
40-åringsundersøkelsene startet i 1985 i Østfold. Alle menn og kvinner i alder 40 – 42 år ble invitert. Programmet omfattet etter hvert alle fylker unntatt Oslo, og i 1993 var alle besøkt en eller...
Aage Tverdal
10.06.2001
Blodtrykksnivået blant 40 – 42-åringer pekte nedover i de fleste fylker frem til 1996, men ikke i alle (1). Også i WHO MONICA-studien har det fra midten av 1980-årene til midten av 1990-årene vært...
Aage Tverdal
28.02.2001
Menn i alderen 40 – 42 år som har møtt til skjermbilde- eller hjerte-kar-undersøkelsene er i årene 1963 – 95 blitt tyngre enn menn i samme alder som møtte ved foregående undersøkelser (1). For...
Aage Tverdal
10.09.2001
Tobakksrøyking er den viktigste årsaken til lungekreft (1). Røykevanene hos menn og kvinner har utviklet seg forskjellig (2). Tidligere var det langt flere menn enn kvinner som røykte, nå er det...
Aage Tverdal
20.09.2000
I et leserbrev til The Lancet viser Peto og medarbeidere at dødeligheten av brystkreft i tiårsperioden 1987 – 97 sank for personer i alderen 20 – 49, 50 – 69 og 70 – 79 år med 22 %, 22 % og 12 % i...
Vidar Hjellvik, Milada Mahic, Aage Tverdal
16.10.2012
Det er et kjent fenomen at helsetilstanden varierer med sosioøkonomisk posisjon. I en studie der man sammenliknet utdanningsrelaterte forskjeller i sykelighet, dødelighet og selvopplevd generell...