Aage Tverdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Aage Tverdal (f. 1944) er dr.philos. i statistikk og seniorforsker ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for legemiddelepidemiologi

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Aage Tverdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media