Profesjon og samfunn
NO IMAGE
02.06.2005
De nordiske landene har et nært historisk og kulturelt fellesskap, et noenlunde likt utdanningssystem og for Norge, Sverige og Danmarks vedkommende et språklig fellesskap. Landene har i mange år hatt...
02.06.2005
Upplösningen av den svensk-norska unionen är ett exempel på en fredlig separation mellan två brödrafolk. Förhandlingarna som ledde fram till denna ägde rum i Karlstad sommaren 1905. De svenska och...
02.06.2005
«Unionen bæres over Grændsen» av Gustav Lærum Som medisinstudenter i Norge i 1950-årene fikk vi gjentatte ganger høre om Armauer Hansen, nordmannen som var den første som knyttet en bestemt bakterie...
NO IMAGE
02.06.2005
Telefonen ringer kl 0030. Jeg har bakvakt. Tidlig mandag morgen. Medisinsk avdeling er fylt opp. Flere pasienter koster hundretusener av kroner i bøter for sykehuset. Vakthavende assistentlege ber om...
02.06.2005
Figur 1 Johan Olof Ramstedt var svensk statsminister 7. juni 1905. Bildet er malt av Maj Bring (1880 – 1971) 1925 En solskinnsdag i slutten av mai satt han plutselig der, i pauserommet på...
NO IMAGE
02.06.2005
Jeg var 13 år og alene i Doktorgården med to småsøsken. Far, distriktslegen, og mor var tatt av tyskerne. Slekten trådte til, og vi havnet i Oslo. Jeg forstod fort hvorfor mor hadde sendt så mange...
02.06.2005
Figur 1 Norske leger og legefruer på D/S Hera på vei til Nordkapp i 1905 ( 1 ). Foto Paul Anton Bukier Dagens Hurtigrute bruker 11 døgn på turen Bergen-Kirkenes-Bergen. I 1905 brukte D/S Hera samme...
NO IMAGE
02.06.2005
Øresundsbroen har åpnet muligeten for et omfattende dansk-svensk samarbeid innen teknologi og medisinsk forskning og lagt grunnlaget for en nordisk bioregion som Norge nå er knyttet til. Foto Bobby...
02.06.2005
Figur 1 Tidsskrift for Den norske lægeforening var ved unionsoppløsningen i sin 25. årgang, og det er få spor av de aktuelle politiske prosesser i spaltene «[D]en norske læge, som giver oplysninger...
02.06.2005
Göteborgs universitets segl Så sent som sommeren 1948 bestemte den svenske regjeringen at man skulle begynne undervisning av medisinstudenter, fra høstsemesteret 1949. På den tiden fantes det ikke...