Prisutdelinger
NO IMAGE
30.09.2002
Carl Erik Mogensen Som diabetolog tok Carl Erik Mogensen for seg et av de viktigste områdene innen diabetes, nemlig senkomplikasjonene som Knud Lundbæk hadde vært med på å definere i 1950-årene. Han...
NO IMAGE
30.10.2001
Leger kan nå kreve at helsepersonelloven skal legges til grunn for saker som oppstod før helsepersonelloven. Det vil være aktuelt der helsepersonelloven er mer gunstig for klageren enn tidligere...
NO IMAGE
30.09.2001
Hans Wolf-Watz Hans Wolf-Watz ble født i Umeå i Sverige i 1945. Han fikk sin utdanning ved universitetet i Umeå, hvor han disputerte i 1976. Han ble dosent samme sted i 1986, professor i 1989 og har...
NO IMAGE
30.09.2001
Leena Ala-Kokko Leena Ala-Kokko er født den 20.7. 1961. Hun fullførte det medisinske studium ved universitetet i Oulu, Finland, i 1986 og disputerte for doktorgraden (PhD) ved samme universitet...
NO IMAGE
30.09.2001
Jonas Frisén Jonas Frisén er født i Göteborg i 1966. Han avla medisinsk embetseksamen i 1991 i Stockholm og fikk autorisasjon i 1995 etter fullført turnustjeneste. Han ble tidlig tilknyttet...
NO IMAGE
30.04.2001
At all medisinsk bistand som hovedregel skal baseres på samtykke fra pasienten er ikke nytt, men var tidligere ikke et lovfestet krav. Regler om samtykke finnes nå i pasientrettighetslovens kapittel...
30.09.2000
Klas Kärre Klas Kärre er født i Strasbourg, Frankrike, 12. januar 1954. Han tok sin doktorgrad i 1981 ved Avdelningen för Tumörbiologi og Immunologi, Karolinska Institutet...
30.09.2000
Lauri A. Aaltonen Lauri Antti Aaltonen ble født i Espoo i Finland i 1963. Han tok sin medisinske embetseksamen i 1989 ved universitetet i Helsinki. I 1991 startet han sin forskningskarriere i det...