Annonse
Annonse
Essay
Tegnefilmen Snehvit og de syv dvergene hadde premiere i 1937. De syv dvergene har veldig ulike personligheter, og en nærmere gjennomgang indikerer også ulike medisinske diagnoser. Eventyret om...
Her drøftes grunnlagsforståelse og tendenser 15 år etter artikkelen Modeller og trender i psykiatri – bør nevrobiologi danne en felles basis? Rorschach-kort, 1921. Rorschach-testen er en psykologisk...
The archive has been, is and will remain a vital resource in the production of medical knowledge. We simply need to open our eyes to it. New book: Lorraine Daston, ed. Science in the Archives. Pasts...
Arkivet har stått, står og vil stå sentralt i den medisinske kunnskapsproduksjonen. Vi må bare åpne øynene for det. Aktuell bok: Lorraine Daston, red. Science in the archives. Pasts, presents,...
The term crisis is used in many senses in medicine. Ever since Antiquity it has been used to describe a decisive turning point in an illness, in particular with regard to infections. During the 1970s...
Ordet krise er blitt brukt på flere måter i medisinen. Helt siden oldtiden var det betegnelsen på et avgjørende vendepunkt i en sykdom. Særlig ble det anvendt ved infeksjonssykdommer. I 1970-årene...
Medisinsk historie er et spennende, meningsgivende og nødvendig fag. Derfor publiserer også Tidsskriftet medisinhistoriske artikler. Med utgangspunkt i mine erfaringer som medisinhistoriker ønsker...
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Distriktslege på Voss, Birger Lærum (1872 – 1953), med eldstesønn Ole Didrik (1901...
Høye kostnader, kvalitetsutfordringer og økte forventninger er problemer helsesystemene globalt står overfor. Er det noe å lære av erfaringene fra verdens største og mest innovative helsepolitiske...
HIV/AIDS activism in the USA emerged as a reaction to discriminatory tendencies in society in general and the handling of the epidemic in particular. The activists made a lasting impact on biomedical...