Essay
NO IMAGE
08.01.2021
Communication is a key tool in the doctor-patient relationship. However, the use of silence as a monumental instrument is rarely mentioned. Why? Silence is not emptiness. Silence plays a key role in...
07.01.2021
Kommunikasjon er et sentralt verktøy i lege–pasient-forholdet. Bruk av det monumentale virkemidlet stillhet er derimot lite nevnt. Hvorfor det? Stillhet er ikke ingenting. Stillhet har en viktig...
23.11.2020
Hva er galskap? Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap? Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag? Patients Waiting to See the Doctor, with Figures Representing...
21.10.2020
Da fysiske møter ble byttet ut med digitale, oppdaget vi på nytt betydningen av blikkontakt. Illustrasjon: Phil Marden / NTB Når mennesker møtes, er blikket møtepunktet. Leger som daglig møter en...
NO IMAGE
12.10.2020
What does it feel like to undergo chemotherapy? And what are the implications of patient experiences for clinical research and professional practice? This essay is based on a dialogue between two...
08.10.2020
Hvordan oppleves det å gjennomgå cellegift? Og hva betyr pasienters erfaringer for klinisk forskning og praksis? Dette essayet er basert på en dialog mellom to forskerkollegaer. Den ene har tidligere...
28.09.2020
Hva er sammenhengen mellom Æsculap og en gullklokke? Morgenstell på Studenterhjemmet i Homansbyen i 1920, hvor også Sverre Sørsdal bodde. Det var trangbodd og slett ikke gratis, men med full...
NO IMAGE
29.06.2020
James R. Walker (1849–1926) was a doctor and public health champion, ethnographer and folklorist. His work brought him into close contact with religious leaders and ‘medicine men’ from the...
29.06.2020
James R. Walker (1849–1926) var lege og folkehelseaktør, etnograf og folklorist. Gjennom sitt virke kom han i nær kontakt med det amerikanske urfolkets religiøse ledere og medisinmenn. Han ble selv...
NO IMAGE
03.04.2020
In July 1918, the Spanish flu came to Andøya island. The municipal medical officer, Christian Fredrik Rossow, wrote an account of his experience of the epidemic. His descriptions have clear...